Και νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Και νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

Και νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 12 Απριλίου 2021

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09.04.2021 (ΦΕΚ 1441/10-04-2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 16 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης εκκίνησης διαδικασιών διερεύνησης του δανειοδοτικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

                                              Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                 Ιωάννης Κατωπόδης, Ειδικός Συνεργάτης           

  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

      

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *