8η & 9η Τακτικές Συνεδριάσεις Περιφ. Συμβουλίου – Τα θέματα

8η & 9η Τακτικές Συνεδριάσεις Περιφ. Συμβουλίου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π. Σ.

Κέρκυρα 9 Απριλίου 2021

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει,   σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Απριλίου  2021 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Πότε και πώς θα επιχορηγηθούν επιτέλους οι επιχειρήσεις από την ΠΙΝ;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποιά η θέση της ΠΙΝ στην επιχειρούμενη αλλαγή του master plan του λιμένος Αργοστολίου;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Γιατί καθυστερεί η υλοποίηση δύο εξαιρετικά σημαντικών έργων πολιτισμού της Κέρκυρας, “θέατρο Φοίνικας” και “κτίριο Γαλλινά” ;

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με το  «αντιπλημμυρικό» έργο στην θέση Βαρκά στην Κοινότητα

Περιβολίου στην Κέρκυρα. Να κατατεθούν στο Π.Σ. η μελέτη του «έργου» και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Στο κόκκινο  η πτέρυγα covid 19 του νοσοκομείου Αργοστολίου, σε κίνδυνο η υγεία των κατοίκων στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ. Με υποσχέσεις, τηλεϊατρική και προγράμματα δεν θωρακίζεται η υγεία. Άμεσα μέτρα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού, λειτουργία ΜΕΘ και επίταξη ιδιωτικού τομέα.

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Σχετικά με  την πορεία υλοποίησης συγκεκριμένων έργων στην Λευκάδα:

α. Ανάπλαση κεντρικού δρόμου στο Νυδρί.

β. Παραλίες Αι Γιάννη και Γύρα

γ. Αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο Ρουπακιά

Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 16ης  συνεδρίασης έτους 2020 και 3ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

 

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου                               Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

ΘΕΜΑ 3ο: Πολιτιστικές  εκδηλώσεις για τα  200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 στις  Περιφερειακές  Ενότητες  της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και θεμάτων Πολιτισμού κ. Αικατερίνη Μοθωναίου.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ναυαγίων.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε Ζακύνθου και του Δήμου Ζακύνθου ΑΜΚ.

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Ζακύνθου  κ. Γεώργιος Στασινόπουλος.

 

ΘΕΜΑ 6ο Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης  κ. Σταύρος Τραυλός.

 

ΘΕΜΑ  7ο: Αλλαγή  υπολόγου διαχειριστής  του έργου με ΚΕ 2019ΣΕ08220010 της  ΣΑΕ 0822 δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόσληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ανύπαρκτη η τουριστική προβολή των νησιών μας. Σε ψευδο-επικοινωνιακή πρακτική αναλώνεται η περιφερειακή αρχή.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Master plan Πυλάρου, οι επιπτώσεις των ανεμογεννητριών και η «Μελέτη» ΕΚΠΑ.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

 

 

                                                                  Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

Νικόλαος Μουζακίτης

——————————————————————————————————————————

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει,   σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο  17 Απριλίου  2021 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση  Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  β) για τη Σύσταση  Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

 

ΘΕΜΑ 2ο : Προετοιμασία επιχειρήσεων και εργαζομένων για την νέα τουριστική περίοδο. Μέτρα υποστήριξης από το κράτος και από την Περιφέρεια.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

 

ΘΕΜΑ 3ο : Ενεργειακές Κοινότητες. Πρόκληση για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην ΔΕ Πυλάρου και για το φάκελο της Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Αγωγού Αγίας Ευφημίας».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης  κ. Σταύρος Τραυλός

 

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων   (Μ.Π.Ε) του  έργου /δραστηριότητας: « Τροποποίηση   της  υπ. αρ. πρωτ. 3118/1458/03.04.2014 απόφασης έγκρισης  Περιβαλλοντικών όρων, όπως  έχει  τροποποιηθεί με την υπ΄αρ. πρωτ. 255612/13.12.2018 απόφαση,  υφιστάμενου  ιχθυογεννητικού  σταθμού ετήσιας δυναμικότητας 5.000.000 θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, μονάδας συσκευασίας, επεξεργασίας και μεταποίησης νωπών αλιευμάτων και λοιπών χερσαίων υποδομών στη θέση «Σαμόλι», Δ.Ε Παλικής, Δήμου  Κεφαλονιάς, Π.Ε  Κεφαλληνίας, με φορέα την εταιρεία « Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε »

Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας &  Χωροταξίας κ.  Σπυρίδων Ιωάννου.

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Η προωθούμενη σύσταση Α.Ε για την περιοχή του Ναυαγίου.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Αύξηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.

Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού

 

                                                                         Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

 

Νικόλαος Μουζακίτης  

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *