Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου-Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Τα θέματα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 1η Απριλίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 5/4/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο : Απόφαση ΔΣ για κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

Θέμα 2ο : Απόφαση ΔΣ για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Θέμα 3ο : Απόφαση ΔΣ για ανανέωση συνδρομής φιλοξενίας ιστοσελίδας.

Θέμα 4ο : Απόφαση ΔΣ για προμήθεια γραφικής ύλης.

Θέμα 5ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια βιβλίων Γ.Λογοθέτη.

Θέμα 6ο: Απόφαση ΔΣ για συνδιοργάνωση Συμποσίου με την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών .

Θέμα 7ο : Απόφαση ΔΣ για διοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Δ.Βερύκιο.

Θέμα 8ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια πήλινων για το Πασχαλιάτικο έθιμο «το κομμάτι».

Θέμα 9ο Απόφαση Δ.Σ για ενοικίαση ταινιών θερινών κινηματογραφικών προβολών.

Θέμα 10ο : Απόφαση Δ.Σ για την οργάνωση και λειτουργία εκθεσιακών χώρων και Κηποθεάτρου Α.Σικελιανός

Θέμα 11ο : Απόφαση Δ.Σ για έκδοση φυλλαδίων για εκθεσιακούς χώρους.

Θέμα 12ο: Απόφαση ΔΣ για προμήθεια σημαιών .

                 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *