Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 26-Μαρτίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:17698/19-03-2021 (ΦΕΚ 1076/τ.Β΄/20-03-2021)όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 17974/22-03-2021 (ΦΕΚ 1119/τ.Β΄/22-03-2021) τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 29 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για προτεινόμενες προς παραχώρηση θέσεις απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας, κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 47458ΕΞ2020(ΦΕΚ 1864 τα Β/15.05.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, για το έτος  2021.

                                                     Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των δεσμευτικών προθεσμιών (έως 30-04-2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *