Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 8 Φεβρουαρίου 2021

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

    Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378/5-2-2021 (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/5-2-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 12 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  17:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο:Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με την παραχώρηση χρήσης από το Δ.Λ.Τ.Λ., Τουριστικού Περιπτέρου και  λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο» Λευκάδας.

                                           Εισηγητές:  Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος

                                                                Καρβούνης  Σπυρίδων, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας( σχετ. η υπ΄αρ. 94/2011 προηγούμενη  απόφαση Δ.Σ.).

                                           Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έκδοση ψηφίσματος για την ανάρτηση δασικών χαρτών των Ιονίων Νησιών.

                                           Εισηγητής: Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για κατάθεση αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών.

                                           Εισηγητής: Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση επί του σχεδίου  νόμου  του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

                                           Εισηγητής: Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης στο πλαίσιο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εξουσιοδότηση προς υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού» (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/21 απόφαση Ο.Ε.).

                                           Εισηγητής: Μασούρας Δημήτριος, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820,00 €.

                                           Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 35.000,00 €.

                                          Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.   για  διαγραφή  νηπίου  από  τον Παιδικό  Σταθμό  Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

                                           Εισηγητής: Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *