Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ λΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 29-1-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 5-2-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση πλωτών εξέδρων σε θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Λευκάδας, εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.

Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Τεχν. Έργων, Δ/νσης Τ.Υ.

 

ΘΕΜΑ 2ο :  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8803/09-05-2019 και 8926/10-05-2019 (ΑΡΙΘ.1, 3):

ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9257/15-05-2019 (ΑΡΙΘ.4):

ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9769/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.7):

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9770/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.8):

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10120/28-05-2019, 10121/28-05-2019 και 10122/28-05-2019 (ΑΡΙΘ.13, 14, 15):

ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΡΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10234/29-05-2019 (ΑΡΙΘ.22) & 25879/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.116):

ΚΟΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10454/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.31):ΣΙΝΕΛΣΤΣΙΚΟΒΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ
 2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10458/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.32):ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45):

ΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10548/31-05-2019 και 10550/31-05-2019(ΑΡΙΘ.46, 48) :

ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΑΖΑΡΗ ΘΩΜΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

                                         Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχ. Μηχανικός, Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

      ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *