Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας-Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 24 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις  28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.     

                                                      Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                           Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ.  Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 183/2020 απόφασής μας σχετικής  με την   Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την  «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                                        Γιαννιώτης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για Δ’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2020.

                                                       Εισηγητής:  Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας από την πλατεία Ξενοφώντα Γληγόρη στην οδό Αντωνίου Τζεβελέκη.

                                                      Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων.

                                                     Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση της δωρεάν παραχώρησης  στο Ελληνικό Κτηματολόγιο  αίθουσας στο  δημοτικό κτίριο Λαζαράτων Δ.Ε. Σφακιωτών.

                                       Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση μισθώματος  ακινήτου  στην κοινότητα Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων.

                                                         Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον ορισμό   δημοτικών συμβούλων  με τους  αναπληρωτές τους  για συμμετοχή τους στις  επιτροπές: α) διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και β)  εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων  έτους 2021.

                                                       Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €.

                                                          Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 270.000,00 €.

                                                         Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου φωτισμού παραλίας Λυγιάς» προϋπολογισμού19.917,88 €.

                                                          Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονομασίας οδού στην Κοινότητα Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για προσωρινή δωρεάν  παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

              Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

               ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.