Συνεδρίαση (τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνεδρίαση (τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα αρ.167-169 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 78 του Ν. 4172/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020)σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Κυριακή  20 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 1o: Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΕισηγήτριαΗ  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 

 

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Εισηγήτρια: Η  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

 

                                                                      Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

                               Νικόλαος Μουζακίτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.