Απαιτήσεις του Περιφ. Συμβουλίου για το Club Med

Απαιτήσεις του Περιφ. Συμβουλίου για το Club Med

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ειδικούς όρους και απαιτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

προς την εταιρεία “Corfu Gardens AK.TE.XE. Sani-IKOS Resorts”

 για την περίπτωση παραχώρησης οικοπέδου έναντι χρηματικού ποσού

 

Την θέση ότι πρόκειται για την δυνατότητα μίας υψηλού επιπέδου επένδυσης 140 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο η οποία μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας και σε νέες θέσεις εργασίας, εξέφρασε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην έκτακτη συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr συζητώντας το θέμα που εισήγαγε η παράταξη “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” και σχετίζεται με την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος 70 στρεμμάτων του ακινήτου του πρώην Club Mediteranne προς το Δήμο, σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, κατόπιν αιτήσεως της σημερινής ιδιοκτήτριας εταιρείας “Corfu Gardens AK.TE.XE. Sani-IKOS Resorts”.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την απουσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, παρ’ ότι είχε προσκληθεί από τον Πρόεδρο κ. Νίκο Μουζακίτη για να παρουσιάσει τις θέσεις και τα δεδομένα που έλαβε υπόψη το Δημοτικό Συμβούλιο για να καταλήξει σε θετική απόφαση υπέρ της μετατροπής της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος 70 στρεμμάτων σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί από την επενδύτρια εταιρεία σε περίπτωση καταβολής χρηματικού ποσoύ να εξασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στην θάλασσα και να προσφέρει έκταση 5 στρεμμάτων στον Δήμο για κοινόχρηστη χρήση.

 

Επίσης, θέτει ως προτεραιότητα για κάθε επένδυση την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού, πολιτισμικού και οικιστικού όπως και τα δικαιώματα των κατοίκων.

 

Παράλληλα, ζητεί από την επενδύτρια εταιρεία να υποστηρίξει με διάφορους τρόπους τους επαγγελματίες της περιοχής  για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και της ελκυστικότητας των επισκεπτών.

 

Το ψήφισμα που πρότειναν οι παρατάξεις “Ιόνιο Δυνατά” και “Ιόνιος Συμμαχία” Αρχή και υπερψηφίστηκε είναι:

 

Α) Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την απορία του για την απουσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, είτε δια της Δημάρχου του κατόπιν προσκλήσεων του πρόεδρου είτε δια άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει άμεσο ενδιαφέρον και συμφέρον από την απόφαση που θα εκδοθεί από την κα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων προκειμένου να παρουσιάσει, προς ενημέρωση των περιφερειακών συμβούλων, την θέση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση στις 13 Νοεμβρίου 2020 στην οποία λήφθηκε και η σχετική απόφασή του και τους λόγους που οδήγησαν στην διατύπωση της θέσης αυτής.

 

Β) Το Περιφερειακό Συμβούλιο χαιρετίζει την δυνατότητα μίας υψηλού επιπέδου επένδυσης που μπορεί να συμβάλλει στην αναβαθμισμένη τουριστική εξέλιξη και σε νέες θέσεις εργασίας αλλά παράλληλα θέτει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού, πολιτισμικού και οικιστικού όπως και τα δικαιώματα των κατοίκων και τονίζει ότι αυτό πρέπει ν΄ αποτελεί γνώμονα και κριτήριο για τις επενδύσεις.

 

Γ) Για την εν λόγω επένδυση με βάση τα νομικά και πολεοδομικά δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν στην συζήτηση και όσες πληροφορίες ελήφθησαν από την θέση που κατέθεσαν δημόσια, φορείς του τόπου και της περιοχής και μη θέλοντας να αγνοήσει την εκπεφρασμένη άποψη με την ληφθείσα απόφαση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, του οποίου τους δημότες της συγκεκριμένης περιοχής αφορά άμεσα, κρίνει πιο συμφέρουσα την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος εμβαδού περίπου εβδομήντα (70,00) στρεμμάτων του ακινήτου του πρώην Club Mediteranne προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε υποχρέωση χρηματικού ποσού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται τόσο στην αίτηση της σημερινής ιδιοκτήτριας εταιρείας του εν λόγω ακινήτου, όσο και στην ληφθείσα  υπ΄  αριθμ 34-369 της 13 Νοεμβρίου 2020 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

Δ) Εκφράζει την άποψη, ότι σε κάθε περίπτωση η απόφαση που θα εκδοθεί και θα κινείται στο πλαίσιο που μόλις ανωτέρω αναφέρθηκε, θα πρέπει να τύχει της αποδοχής από πλευράς της ιδιοκτήτριας εταιρείας και με συγκεκριμένες ενέργειές της, α) να διασφαλίζει το δικαίωμα της απρόσκοπτης προσπέλασης των πολιτών, δια δημοσίας οδού προς τον αιγιαλό, ώστε να μην αποστερηθούν οι πολίτες, το νόμιμα κατοχυρωμένο δικαίωμά τους, για χρήση της θαλάσσιας περιοχής και β) την πρόβλεψη κάθε ενδεδειγμένης από τεχνικής άποψης ενέργειας, με την οποία θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή ομβρίων υδάτων και η έξοδος αυτών προς την θάλασσα του υπάρχοντος εντός των ορίων της ιδιοκτησίας της ανωτέρω αναφερόμενης ιδιοκτήτριας εταιρείας ρέματος. Θεωρεί ότι ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων θα μπορούσε εκτός από τα σχέδια του προς αξιοποίηση του χρηματικού αντιτίμου σε περίπτωση όπου αυτό αποφασισθεί να λάβει υπ΄ όψιν του την ανάγκη χρηματοδότησης του πολεοδομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας  Φαιάκων, η οποία πάσχει από σύγχρονη και ποιοτική δόμηση.

 

Ε) Θεωρεί ότι και η ιδιοκτήτρια εταιρεία, στα πλαίσια της απόφασης που θα ληφθεί από το εκ του νόμου προβλεπόμενο όργανο, σε ακολουθία της ληφθείσας απο τον οικείο ΟΤΑ Ά βαθμού απόφαση και στο πνεύμα της εκατέρωθεν εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους, ως κίνηση καλής  συνεργασίας  και εις απόδειξη των καλών προθέσεών της για εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και στο μέλλον, εδαφικό τμήμα της ανωτέρω έκτασης, εμβαδού κατ΄ελάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων, να μεταβιβασθεί κατά κυριότητα στον οικείο ΟΤΑ Α Βαθμού, της εδαφικής αυτής έκτασης καθοριζομένης από κοινού, κατόπιν της υποβολής σχετικής πρότασης και της λήψης σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, με σκοπό την δημιουργία ελεύθερης έκτασης, για κοινόχρηστες χρήσεις.   

 

Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί από την επενδύτρια εταιρεία να υποστηρίξει με διάφορους τρόπους τους επαγγελματίες της περιοχής  για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και της ελκυστικότητας των επισκεπτών.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.