Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα       24/11/2020

ΑΡΙΘ.ΠΡΟΣΚΛ.: 14        ΠΡΟΣ: Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 758                                 Δ.Συμβουλίου

 

(Ως πίνακας αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔIOIKHTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/6-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις  30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1Ο: Απόφαση ΔΣ για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 2ο : Απόφαση ΔΣ για έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *