Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για τους ΟΤΑ

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για τους ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για την λειτουργία των ΟΤΑ

 

Ζητά κεντρικό ρόλο για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στο επιτελικό κράτος

 

Την πίστη της στην αναβάθμιση του ρόλου των Συλλογικών Οργάνων, ιδιαίτερα του ουσιαστικότερου ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και του Περιφερειακού Συμβουλίου εξέφρασε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr συζητώντας το θέμα “Η νομική κατοχύρωση από την κυβέρνηση της ΝΔ ενός αντιδημοκρατικού και αδιαφανούς πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ και η νόθευση της λαϊκής εντολής” που εισήγαγε η παράταξη της “ΑΝΑΣΑ”.

 

Τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση πως για πρώτη φορά η Περιφερειακή Αρχή δεν επαναπαύεται σε μία άνετη πλειοψηφία που παρείχε παλαιότερα το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα στην παράταξη του Περιφερειάρχη, αλλά εφαρμόζοντας τον νόμο του Κράτους για το εκλογικό  σύστημα  με απλή αναλογική, παρέχει μία υπεύθυνη και σταθερή διοίκηση βασισμένη για πρώτη φορά στην σύνθεση τριών παρατάξεων.

 

Επίσης, ζητεί από την κυβέρνηση στην θεσμική μεταρρύθμιση που προετοιμάζει προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης να λάβει υπ΄όψιν της τις ανωτέρω θέσεις και να δώσει στις Περιφέρειες κεντρικό ρόλο στο Επιτελικό Κράτος, αλλά και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

 

Το ψήφισμα που πρότεινε η  Περιφερειακή Αρχή και υπερψηφίστηκε είναι:

 

  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί εστία της συμμετοχικής δημοκρατίας και έχει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, της ενεργούς κοινωνίας και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

 

  • Παράλληλα οι σύγχρονες συνθήκες αυξάνουν τις απαιτήσεις για μία σύγχρονη αποτελεσματική και ανταγωνιστική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτά εξαρτώνται από το θεσμικό πλαίσιο όπως και τις υλικοτεχνικές υποδομές, και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό τόσο στις υπηρεσίες, όσο και στα Συλλογικά Όργανα.

 

  • Σήμερα, η Περιφερειακή Αρχή αποτελεί μία ζωντανή εμπειρία της συνεννόησης και συνεργασίας, αξίες τις οποίες όλοι επικαλούνται αλλά οφείλουν και να υπηρετούν με έργα και όχι με λόγια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προς το συμφέρον των πολιτών.

 

  • Η Περιφερειακή Αρχή πιστεύει στην αναβάθμιση του ρόλου των Συλλογικών Οργάνων, ιδιαίτερα του ουσιαστικότερου ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής για την διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Περιφέρειας, όπως και του Περιφερειακού Συμβουλίου για μεγαλύτερη εξωστρέφεια, στρατηγικό προσανατολισμό της Περιφέρειας στο γενικότερο γεωπολιτικό και αναπτυξιακό περιβάλλον, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των πολιτικών που εφαρμόζονται.

 

  • Παρά ταύτα είναι σημαντικό να ενημερώνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις επίκαιρες, σημαντικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, πέρα από τον επιβεβλημένο απολογισμό που οφείλει η Οικονομική Επιτροπή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό θα είναι σημαντικό για την διαμόρφωση γνώμης και θέσης των παρατάξεων για όλα τα ζητήματα της Περιφέρειας.

 

  • Ζητεί από την κυβέρνηση στην θεσμική μεταρρύθμιση που προετοιμάζει προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης να λάβει υπ΄όψιν της τις ανωτέρω θέσεις και να δώσει στις Περιφέρειες κεντρικό ρόλο στο Επιτελικό Κράτος, αλλά και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

 

  • Η Περιφέρεια εφαρμόζει και λειτουργεί με τους νόμους του Κράτους, την νομοθεσία, οι οποίοι έχουν την δημοκρατική νομιμοποίηση.

 

  • Για πρώτη φορά η Περιφερειακή Αρχή δεν επαναπαύεται σε μία άνετη πλειοψηφία που παρείχε παλαιότερα το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα στην παράταξη του Περιφερειάρχη.

Εφαρμόζοντας τον νόμο του Κράτους για το εκλογικό  σύστημα  με απλή αναλογική, η Περιφερειακή Αρχή παρέχει μία υπεύθυνη και σταθερή διοίκηση βασισμένη για πρώτη φορά στην σύνθεση τριών παρατάξεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.