Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 12 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την σας καλούμε την Δευτέρα 16-11-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/6-11-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ.,  40/20930/31-03-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης ή μη μελέτης με τίτλο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πρ/νος Τμ. Η/Μ έργων & Συγκοινωνιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης συμπλήρωσης πολεοδομικής μελέτης σε περιοχή που περιλαμβάνεται στην πολεοδομική ενότητα πόλης Λευκάδας και στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) κατόπιν αιτήματος των Ευστράτιου Αραβανή, Σουζάνας Κατωπόδη, Σπυρίδωνα Βεργίνη, Πέτρου Γαντζία και Κων/νου Κατωπόδη.                                                               
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κων/να Βρεττού, Αναπλ. Πρ/νη Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *