Δημοσιεύτηκε νέος “Οδηγός Διαβούλευσης για τους ΟΤΑ”

Δημοσιεύτηκε νέος “Οδηγός Διαβούλευσης για τους ΟΤΑ”

Το 2011η ΕΕΤΑΑ, μεταξύ ενός συνόλου ενεργειών που αποσκοπούσαν στην υποστήριξη της εφαρμογής του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), είχε εκδώσει και τον Οδηγό δημοτικής διαβούλευσης.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, καταγράφηκαν χρήσιμες εμπειρίες σε τοπικό επίπεδο, δημιουργήθηκαν προβληματισμοί και ανάγκες για αποτελεσματικότερες διαδικασίες διαβούλευσης αλλά, παράλληλα, προκρίθηκαν νέες τεχνικές, εργαλεία και αποκρυσταλλώθηκε η γνώση που συσσωρεύτηκε, σε τυποποιημένες πλέον οδηγίες, κανόνες, έντυπα, ερωτηματολόγια και άλλο χρηστικό υλικό.

Με τον νέο Οδηγό που δημοσίευσε την 22α Οκτωβρίου, η ΕΕΤΑΑ αποπειράται να επικαιροποιήσει τον προηγούμενο και να τον εμπλουτίσει με σύγχρονα «εργαλεία», που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη των ΟΤΑ, που θα αναλάβουν να διοργανώσουν διαδικασίες διαβούλευσης. Αν και η βασική προϋπόθεση για μια ουσιαστική διαβούλευση είναι η βούληση της διοργανώτριας αρχής να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους, οι κατάλληλες τεχνικές, τα μέσα και η μεθοδική προσέγγιση της διαδικασίας, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα και, επομένως, δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον νέο “Οδηγό Διαβούλευσης για ΟΤΑ” εδώ

Πηγή:airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.