Αυτοψίες για ζημιές από τον κυκλώνα “Ιανός”

Αυτοψίες για ζημιές από τον κυκλώνα “Ιανός”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Λευκάδα 21-09-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ»

 

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ», κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα διενεργήσουν ελέγχους/αυτοψίες σε κτήρια που:

  • είτε λόγω εισροής υδάτων στο εσωτερικό τους έχουν υποστεί βλάβες,
  • είτε λόγω του ανέμου και ενώ δεν έχει εισέλθει νερό στο εσωτερικό τους έχουν υποστεί βλάβες,
  • είτε υπάρχουν ζημιές ενώ δεν έχει υποστεί βλάβες το κτήριο.

Η καταγραφή και εκτίμηση των βλαβών από την ανωτέρω υπηρεσία αποτελεί προϋπόθεση για εξέταση αιτημάτων και ενδεχόμενη έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ή στεγαστικής συνδρομής, προς αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων.

Όσοι από τους κατοίκους του Δήμου Λευκάδας ενδιαφέρονται να καταγραφούν βλάβες – ζημιές που υπέστησαν κτήρια ιδιοκτησίας τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Δήμο, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο (συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο). Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω αυτοψίες δε σχετίζονται με εκείνες που πραγματοποιεί το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, που αφορούν σε χορήγηση έκτακτων επιδομάτων, οικοσκευής κ.ά.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αυτοψίες για ζημιές από τον κυκλώνα “Ιανός”

Αυτοψίες για ζημιές από τον κυκλώνα “Ιανός”

 


 

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έπειτα από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Κυκλώνας «ΙΑΝΟΣ» με το πέρασμά του στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, διενεργούν ελέγχους/αυτοψίες σε πληγέντα κτήρια.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κυρίως για να:

  • εντοπισθούν τα επικίνδυνα κτήρια
  • εκτιμηθεί αν τα κτήρια παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση.
  • καταγραφούν τα κτήρια που έχουν πληγεί ώστε το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να χορηγήσει, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οικονομική ενίσχυση για την ανακούφιση των πληγέντων.
  • διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών από την πλημμύρα, ώστε με κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.), να οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή και να χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων

Επισημαίνεται ότι για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν φάκελο επισκευής μετά την έκδοση της κ.υ.α. και να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή των κτηρίων τους, εφόσον τα κτήρια τους έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα, ανεξάρτητα αν έχει γίνει έλεγχος των κτηρίων τους από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Επίσης για τα κτήρια που χαρακτηρίζονται Επικινδύνως Ετοιμόρροπα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν μετά την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή (ανέγερση νέου κτηρίου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω κ.υ.α.

Στο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των ανωτέρω απαιτούμενων αποφάσεων, αλλά και έπειτα από την έκδοσή τους, οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες Δημοτικές αρχές και τις Περιφέρειες, προκειμένου να παρέχουν ενημέρωση στους πληγέντες.

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.):

Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ (Α΄ όροφος) Τ.Κ. 26226 Πάτρα, Τηλ. 2610 589226, 2610 589113

email: daefkde@ggde.gr

 

Ιστοσελίδα: www.yas.gr

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.