Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λευκάδα 24-7-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Μετά την ματαίωση της 4ης «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ. 11403/10-7-20 πρόσκλησης Ε.Π.Ζ.) λόγω έλλειψης απαρτίας, και σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 29-7-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1 ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου – εξόδου για την επιχείρηση χονδρικής  εμπορίας φρούτων  της  Ουρανίας Κοντογιάννη του Ανδρέα   επί της Δημοτικής  οδού Καραβέλα εκτός σχεδίου   στη θέση “Περιβόλια”  της Κοινότητας  Λευκάδας   του Δήμου Λευκάδας.

                                                              Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πολ. Μηχανικός Τ.Υ.Δήμου

 

ΘΕΜΑ  2 ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης  ή μη της μελέτης με τίτλο ” ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

    Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Θωμάς Γεωργάκης, Πολ. Μηχανικός Τ.Υ.Δήμου

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  σχετικά με αναγνώριση της οδού που συνδέει την κύρια Δημοτική οδό Νικιάνας Αγίων Πατέρων (ΦΕΚ 448/1991) με την κύρια Δημοτική οδό Πλατύστομα  – Περιγιάλι (ΦΕΚ 451/2004) (παλαιά ενετική οδός) ως προϋφιστάμενη του 1923.

                                                              Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ   4ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας.

                                                               Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.   για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020.

Εισηγητής :  Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

 

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Μαργέλη Μαρία
 3. Σαρανταένας Ιωάννης
 4. Γληγόρης Χρήστος
 5. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

         

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *