Σε νέα εποχή ενεργειακής απόδοσης η Περιφέρεια Ι.Ν.

      Σε νέα εποχή ενεργειακής απόδοσης η Περιφέρεια Ι.Ν.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

              ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                             

18  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σπύρος Ιωάννου: “Σε νέα εποχή ενεργειακής απόδοσης

              περνάει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.    

Αναβάθμιση οδοφωτισμού και ενεργειακής απόδοσης κτηρίων”

 

 

“Κεφαλαιώδους σημασίας αποτελεί για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η υλοποίηση καινοτόμων έργων ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές και τα δημόσια κτήρια και επομένως η σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα” δηλώνει ο ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπυρίδων Ιωάννου..

 

Μέσα από την εκτέλεση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον, μέσω των καταλληλότερων χρηματοδοτικών εργαλείων, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης του αντίστοιχου επιχειρησιακού σχεδίου.

 

Έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ) το οποίο αφορά στην αρχική ωρίμανση του έργου: “Μελέτης/Υπηρεσιών για τη διερεύνηση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον και τη εκπόνηση του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου”.

 

Σκοπός του έργου είναι η ωρίμανση δράσεων, διερεύνησης και εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο τις υποστηρικτικές και πρόδρομες εργασίες και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον.

 

Το έργο θα εκτελεσθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, θα περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τον οδοφωτισμό σε δρόμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και σε σχέση με κτιριακές εγκαταστάσεις που κατά κυριότητα ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, και (ει δυνατόν) σε συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις Δήμων της Περιφέρειας, εφόσον κρίνεται αναγκαία και απολύτως επωφελής για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τέτοιου είδους μορφής παρέμβαση.

 

Στο δεύτερο στάδιο του έργου, θα καθοριστεί το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο και θα συνταχθεί ο σχετικός φάκελος αίτησης ένταξης του έργου στο καταλληλότερο από οικονομική πλευρά, χρηματοδοτικό πρόγραμμα

 

“Προγραμματίζουμε συγκεκριμένες δράσεις και έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και εξειδίκευση του καταλληλότερου τρόπου χρηματοδότησης, για την υλοποίησή τους. Σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, το έργο που θα εκτελεσθεί, θα αφορά την αποτύπωση και καταγραφή του υπάρχοντος δικτύου, σε ότι έχει σχέση με την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων και εν γένει του υποστηρικτικού τους συστήματος, με σύγχρονα μέσα, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας, η σύνταξης σχεδίου χωρικής επέκτασης του υπάρχοντος συστήματος οδοφωτισμού της Περιφέρειάς μας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο” δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας Σπυρίδων Ιωάννου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.