Συνεδριάζει κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 27 Απριλίου 2020   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την    εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις  27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

  

ΘΕΜΑ:  Αλλαγή θεσμικού πλαισίου στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά της Π.Ι.Ν.

                                                 Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

         Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι επίκειται ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, που ανατρέπει τον ψηφισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων.

 

 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                              ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 8. Δημοτικές Ενότητες
 6. Πρακτικογράφο Δ.Σ.
 7.   Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 8.   Επιμελητήρια
 9. Εργατικό κέντρο
 10. Εμπορικό Σύλλογο
 11. Μ.Μ.Ε.

 

   Σημείωση:

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.