Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Λευκάδα 24 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 28-04-2020 και ώρα 09:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τηλεδιάσκεψη  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και  40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1 ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. περί σχεδίου  Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Λευκάδας.

                                                              Εισηγητές: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Δημ. Γεωργουλόπουλος, Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ   2ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ.  περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των  ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδρίου – Μ.Αυλακίου.

                                                              Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

 

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Μαργέλη Μαρία
 4. Σαρανταένας Ιωάννης
 5. Γληγόρης Χρήστος
 6. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

 

         

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *