Όλοι για τη Λευκάδα: Προτάσεις για ανακούφιση πληγέντων

Όλοι για τη Λευκάδα: Προτάσεις για ανακούφιση πληγέντων

Λευκάδα 30 Μαρτίου 2020

 

Προτάσεις στον Δήμο Λευκάδας, για λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης πληγέντων δημοτών από την υγειονομική κρίση.

     Η Δημοτική Κίνηση «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ», για την οικονομική ελάφρυνση των δημοτών της Λευκάδας, του Καλάμου και του Καστού, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας,  προτείνει τα εξής μέτρα:

Η απαλλαγή από δημοτικά τέλη ή η αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων, να ισχύσει σε πρώτη φάση για 4 μήνες και να επαναξιολογηθεί στο τέλος του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Τα μέτρα να ισχύσουν, από 1η Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020, όπως παρακάτω:

 1. Ανταποδοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, τέλη ύδρευσης –αποχέτευσης).

α) Απαλλαγή κατά 100% των πολιτών που απολύθηκαν λόγω κοροναϊού καθώς και των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ανεστάλη ή διακόπηκε η λειτουργία τους.

β) Απαλλαγή κατά 50% των εργαζομένων που το εισόδημά τους μειώνεται στο 50%, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με περιορισμένη τη δραστηριότητά τους και με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων.

γ) Απαλλαγή κατά 50% των εργαζομένων και συνταξιούχων του αγροτικού τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι).

δ) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, εφόσον δεν λειτουργήσουν, με δυνατότητα επανεξέτασης στις περιπτώσεις επαναλειτουργίας. Αποδεικτικό στοιχείο, για τους εργαζόμενους που θα εργάζονταν σε τουριστικές επιχειρήσεις κι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω μη λειτουργίας αυτών, μπορεί να αποτελέσει η βεβαίωση εργοδότη ή όποιο αντίστοιχο στοιχείο ότι το προηγούμενο έτος απασχολούνταν στον συγκεκριμένο κλάδο.

 1. Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κοροναϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.       

 1. Απαλλαγή είσπραξης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων των επιχειρήσεων, για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων. Επαναξιολόγηση της κατάστασης, με σοβαρό ενδεχόμενο νέας παράτασης, μιας και η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί πιθανότατα γι’ αυτές και μετά το τέλος λήξης των μέτρων.
 2. Αναστολή των προσαυξήσεων στις οφειλές όλων των δημοτών.
 3. Αναστολή καταβολής τροφείων στο βρεφικό, βρεφονηπιακό και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα που αυτοί παραμένουν κλειστοί.
 4. Αναστολή καταβολής της οικονομικής συνεισφοράς στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα που αυτά παραμένουν κλειστά.
 5.  Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων.
 6. Απαλλαγή κατά 50% των τελών ταφής και του τέλους ψυκτικού θαλάμου, για όλους και σε όποια κοιμητήρια αυτά επιβάλλονται.
 7. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων διακοπών υδροδότησης λόγω οφειλών.
 8. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 9. Τέλος προτείνουμε τα μέτρα απαλλαγής ή αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων, να ισχύσουν και για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Δήμου Λευκάδας.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΠΟΚΑΛ, Σχολικές Επιτροπές, κ.λπ..

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο:

Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων και των τελών ελλιμενισμού, ( το τελευταίο σε συνεννόηση με το Υπουργείο).

Για την ΔΕΠΟΚΑΛ:

Απαλλαγή από την καταβολή των τροφείων, σε παιδικό και βρεφικό σταθμό, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.

Για τις Σχολικές Επιτροπές:

Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των Κυλικείων των Σχολείων, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.

Είναι αυτονόητο ότι για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, τα ανωτέρω μέτρα, απαιτείται το άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την πλευρά του Δήμου.

       κ. Δήμαρχε,

επειδή πάντα οι προτάσεις μας επιθυμούμε να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες και κυρίως να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, σας καταθέτουμε παρακάτω και προτάσεις για την εξισορρόπηση των οικονομικών του.

Γι’ αυτό προτείνουμε ο Δήμος Λευκάδας να αιτηθεί:

 

α) από τον Δήμο Ζηρού. Η χρέωση προς το Σύνδεσμο Ύδρευσης του νερού που διαχειρίζεται αυτός για τις ανάγκες της Λευκάδας, να μειωθεί στο 50% της σημερινής χρέωσης, και για το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων. Η οικονομική απώλεια που θα έχει ο Δ. Ζηρού, να καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 β) από το Υπουργείο Ενέργειας (το μέτρο απαιτεί νομοθετική ρύθμιση). Την μείωση κατά 50% ή 40%  της χρέωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ προς τον Συνδέσμους Ύδρευσης και τους Δήμους.

γ) από το Υπουργείο Εσωτερικών (σε συνεννόηση και με την Κ.Ε.Δ.Ε.). Ειδικά για φέτος, να μην ισχύσει η ανταποδοτικότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω της έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ισοσκελίσουν την όποια απώλεια εσόδων.

δ) Από την Κυβέρνηση (σε συνεννόηση και με την Κ.Ε.Δ.Ε.). Την έκτακτη επιχορήγηση όλων των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, ιδιαιτέρως των Κοινωνικών Δομών.

Η διεκδίκηση και κυρίως η υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην οικονομική ισορροπία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

     Τέλος, προτείνουμε ορισμένα άμεσα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και την οικονομική στήριξη ομάδων εργαζομένων στο Δήμο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης:

 • Αύξηση της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο επιπλέον άμεσες προμήθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
 • Αξιοποίηση με παράλληλη ενίσχυση της δομής «Κοινωνικό Συσσίτιο» για επιπλέον σίτιση (εκτός των σημερινών ωφελουμένων) και άλλων ανήμπορων – ευάλωτων συμπολιτών μας, με την συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Επιπλέον ενίσχυση – στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και κυρίως του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που για μια ακόμη φορά απέδειξε περίτρανα την χρησιμότητά του, μέσω της σημαντικής κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς του.
 • Έκτακτη οικονομική παροχή σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΚΗΦΗ» και σε όλους όσους δίνουν καθημερινά τη μάχη ενάντια στην πανδημία και είναι στην πρώτη γραμμή για να μείνει η κοινωνία όρθια. Επίσης επέκταση σ’ αυτούς του Δώρου Πάσχα που εξαγγέλθηκε για τους υγειονομικούς.

Για τη Δημοτική Κίνηση

«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Δρακονταειδής Κων/νος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *