Απορρίφθηκε η προσφυγή για το καταφύγιο σκύλων

Απορρίφθηκε η προσφυγή για το καταφύγιο σκύλων

Απορριπτική ήταν η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στην προσφυγή των προέδρων των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα Αλεξάνδρου, “Φηγός”, “Επαγγελματιών και Περιβάλλοντος Νικιάνας και “Οι Σκάροι”, κατά της υπ΄ αριθ. 11/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας για την δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην θέση “Κανάλι΄” της Κοινότητας Αλεξάνδρου Λευκάδας.

Αφού λοιπόν στο σκεπτικό της απόφασης (ΑΔΑ: Ω2Α90Ρ1Φ-ΙΞΣ) επικαλούνται (και προηγούνται) 16 ακόμη λόγοι, καταλήγει:

Επειδή από τα διαλαμβανόμενα η προσφυγή είναι εμπρόθεσμη όμως οι προσφεύγοντες
δεν έχουν έννομο συμφέρον και η προσβαλλόμενη πράξη θεωρείται μια κατ’ αρχήν
απόφαση, δεν διαπιστώνεται σωρευτικά η κατάφαση της συνδρομής των προϋποθέσεων του
παραδεκτού της προσφυγής.

Για τους ανωτέρω λόγους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε την από 27-02-2020 Προσφυγή των Σούνδια Αγγελικής, προέδρου του
Συλλόγου φίλων Αλεξάνδρου ‘Φηγός’, Μανωλίτση Στέφανου, προέδρου του Συλλόγου
Επαγγελματιών και Περιβάλλοντος Νικιάνας, και Μανωλίτση Σπυρίδωνος, προέδρου
7του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας ‘Οι Σκάροι’ κατά της αριθμ.11/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας ως απαράδεκτης.
Κατά της απόφασης αυτής, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός ενός
μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο
ενδιαφερόμενος.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ,ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ &ΙΟΝΙΟΥ

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *