Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 19 Μαρτίου 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

 

Μετά την ματαίωση της 4ης «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  λόγω έλλειψης απαρτίας  και σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της  δια περιφοράς  στις 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 15:00 έως 16:00  για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Λόγω της λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι το παρακάτω θέμα πρέπει επειγόντως να συζητηθεί προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία « δια περιφοράς».

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 52/20 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρ.

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

 

Για το θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (email) σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Παρακαλείσθε  την Δευτέρα 23 Μαρτίου και από ώρα 15:00 έως 16:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email sstelrokkos@gmail.com   και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο email: dimotikosymvoulio@lefkada.gov.gr για την θέση  σας  επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

 

Η  απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 8. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.
 11. Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Λογιστές

              Φωκίωνος Νέγρη 3

           11257 ΑΘΗΝΑ

       (υπόψη κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

          Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή)

                             

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 15:00 έως 16:00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 16:00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του email με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα γι αυτή.
 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

 

    ΘΕΜΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
     

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *