Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 9-3-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα  με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 13-3-2020 και ώρα 12:00  σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2020 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

 

 1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8810/09-05-2019 (ΑΡΙΘ. 2): ΚΑ0202067 (ΚΑΕΚ 340220202028), Ο.Τ. 126
 2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10017/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.11): ΚΑ0203003 (ΚΑΕΚ 340220203003), Ο.Τ. 136.
 3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10037/27-05-2019 (ΑΡΙΘ.12): ΚΑ0202041 (ΚΑΕΚ 340220202041), Ο.Τ. 124.
 4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10168/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.18): ΚΑ0202030 (ΚΑΕΚ 340220202030) και ΚΑ0202031 (ΚΑΕΚ 340220202031), Ο.Τ. 124

 

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

     ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

         ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 3. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 7. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Μαργέλη Μαρία
 4. Σαρανταένας Ιωάννης
 5. Γληγόρης Χρήστος
 6. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

 

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Κατωπόδη Αποστολία γραμμ. υποστηρ. Κοινότητας Κατούνης για ενημέρωση των ενιστάμενων της κοινότητας Κατούνης

2.Τριτσαρώλη Μαρία γραμμ. υποστήρ. Κοινότητας Καρυωτών για ενημέρωση των ενιστάμενων της  κοινότητας Καρυωτών

3.Κολλόκα Ζώη του Χρήστου, ενιστάμενο

 1. Καλό Ιωάννη του Δημητρίου, ενιστάμενο
 2. Κολόκα Δήμητρα του Ιωάννη, ενιστάμενη
 3. Α. Ναστούλη & Σια Ο.Ε., ενιστάμενη

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *