Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-Τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Λευκάδα 19 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα RE.CO.RD.

                             Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                       Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση  Δ.Σ. για  σύσταση  Συνδέσμου  ΦΟΔΣΑ  Δήμων Λευκάδας – Μεγανησίου Π.Ε.  Λευκάδας  Περιφέρειας

   Ιονίων    Νήσων και  Δήμου Ακτίου  Βόνιτσας Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

                                        Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ΄αριθ. 404/2019 απόφασής του που αφορά στην  σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για την υλοποίησης του 1ου υποέργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος» της πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος»

                             Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο : Ενημέρωση – συζήτηση  και λήψη απόφασης σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο  8/2018.

                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ   6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων εντός της Μαρίνας Λευκάδος στο Ναυτικό Όμιλο Λευκάδας.

                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

       Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ

   Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 8. Δημοτικές Ενότητες
 6.    Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7.   Επιμελητήρια
 8. Εμπορικό Σύλλογο
 9. Εργατικό κέντρο
 10. Μ.Μ.Ε.

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.