Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Λευκάδα 25-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

      ΘΕΜΑ  1ο: Συζήτηση και απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο Νομοσχέδιο του

      Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

                                              Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Επικεφαλής Δημ. Παράταξης

 

    ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων  στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.  Ιονίων Νήσων.

                                              Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

                                              Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας ορισμό μελών Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

                                              Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο : Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

   

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  την έγκριση  εκθέσεων εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

                                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και  Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου».

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης: «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου»

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για   τροποποίηση της υπ’ αρ. 78/2019 απόφασης Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  στην πρόσκληση «”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

                                       Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της υπ’ αρ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ».

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ – Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €.

                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ  ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΠΟΝΤΗΣ» προϋπολογισμού 158.000,00 €.

                                           Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

                                       Εισηγητής:  Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 80.000,00 €.

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  17`ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την  εγγραφή νηπίων στον  Παιδικό  Σταθμό  Καρυάς  του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020  λόγω  ύπαρξης κενών θέσεων.

                                       Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                     ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

   Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Ν.Π.Δ.Δ.
 2. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 3. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λευκάδας
 4. Δημοτικές  Ενότητες
 5.    Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 6.    Επιμελητήρια
 7.   Εργατικό κέντρο
 8. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *