Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 18 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18,   σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης σχετικά με την υποβολή από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής αίτησης.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας.

                                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

 

                                                                                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  

                                                                                                                                         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

   Κοινοποίηση:

  1. Βουλευτή
  2. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

  1. Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
  3. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λευκάδας
  4. Δημοτικές  Ενότητες
  5. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
  6.    Επιμελητήρια
  7. Μ.Μ.Ε.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *