10+1 προτάσεις του Σωτήρη Σκιαδαρέση για τον Δήμο

10+1 προτάσεις του Σωτήρη Σκιαδαρέση για τον Δήμο

Η πρόταση του Σωτήρη Σκιαδαρέση για το Νέο Δήμο Λευκάδας

 

Ο Δήμος Λευκάδας, χωρίς να αδικώ τις προσπάθειες που έχουν γίνει και γίνονται από εργαζόμενους και αιρετούς, πρέπει να αλλάξει ταχύτητα. Να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός, να προσφέρει νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες, να γίνει ο Δήμος όλων των πολιτών. Για να αλλάξουμε τη Λευκάδα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε το Δήμο. Να δημιουργήσουμε ένα Δήμο υψηλών ταχυτήτων και προσδοκιών.

Σήμερα, το οργανόγραμμα του Δήμου είναι ξεπερασμένο, συντελεί στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και στην επικάλυψη αρμοδιοτήτων που εμποδίζει το Δήμο μας να είναι εκεί που τον χρειάζεται ο πολίτης.

Την ίδια στιγμή το μοντέλο διοίκησης χρειάζεται ριζική αλλαγή φιλοσοφίας και αντίληψης. Ο Δήμαρχος δεν πρέπει να ορίζει Αντιδημάρχους με κριτήριο τις παραταξιακές ισορροπίες και τις συμφωνίες. Ο Δήμαρχος πρέπει να ορίζει Αντιδημάρχους τους πιο ικανούς, αυτούς που μπορούν να προσφέρουν. Είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα που δίνεται στο Δήμαρχο πλέον να ορίζει Αντιδημάρχους από άλλες παρατάξεις αφού με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνεννόηση, συνεργασία και ευρύτερες συγκλίσεις.

Μόνο αυτοί που δεν έχουν προτάσεις φοβούνται τη συνεργασία και τη συνεννόηση.

Ο Νέος Δήμος Λευκάδας πρέπει να λειτουργεί με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, να αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Ο σχεδιασμός και η διάρθρωση των υπηρεσιών πρέπει να γίνει από μηδενική βάση.

Ο Νέος Δήμος Λευκάδας πρέπει να στηρίζεται σε 11  πυλώνες:

1ον- Νέο οργανόγραμμα με αναδιάρθρωση αλλά και συγχώνευση υπηρεσιών. Θα  υπάρξουν 6 Διευθύνσεις που θα έχουν ως πεδίο ευθύνης αντίστοιχα πεδία, χωρίς να γίνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και οι οποίες θα έχουν αντιστοίχηση στις αρμοδιότητες 6 Αντιδημάρχων.

2ον) Μοντέλο διοίκησης με 6 Αντιδημάρχους που θα έχουν πεδίο ευθύνης με σύγχρονη οπτική , δυνατότητα παραγωγής έργου και θα υποστηρίζονται από αντίστοιχες υπηρεσίες. Οι 6 νέες Αντιδημαρχίες θα πρέπει να είναι: α) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη β) Οικονομικών γ) Τουρισμού και Ανάπτυξης δ) Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας ε) Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής στ) Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

3ον) Αποκεντρωμένες υπηρεσίες στα δημοτικά καταστήματα των  δημοτικών ενοτήτων του νησιού, με ενίσχυση του προσωπικού και των υποδομών στις δημοτικές ενότητες. Ο δημότης θα εξυπηρετείται στο τόπο που κατοικεί, χωρίς να χρειαστεί να μετακινείται στις υπηρεσίες του Δήμου ή στην πόλη της Λευκάδας.

4ον) Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών κοινοτήτων και εκχώρηση θεσμοθετημένων πόρων σε ετήσια βάση. Τα συμβούλια των κοινοτήτων που σήμερα είναι διακοσμητικά και ανίσχυρα θα αποκτήσουν ρόλο και ισχύ, θα μπορούν να εκτελούν μικρά έργα τοπικής σημασίας αλλά τόσο σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών στα χωριά της Λευκάδας.

5ον) Νέες και πρωτοποριακές υπηρεσίες στους δημότες. Η καθιέρωση και χρήση της ψηφιακής υπογραφής και η αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης, θα δώσουν τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώνει όλες τις συναλλαγές του με το Δήμο Λευκάδας από το διαδίκτυο ή και το τηλέφωνο. Όπως και οι υποδομές e-Πολεοδομία που θα διευκολύνουν την έκδοση αδειών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

6ον) Για κάθε αδειοδότηση επιχείρησης ή καταστήματος , ο δημότης δεν θα ταλαιπωρείται. Η αρμόδια υπηρεσία θα συγκεντρώνει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο πολίτης. Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, άμεσα, έξυπνα και χωρίς ταλαιπωρία.

7ον) Ο Νέος Δήμος Λευκάδας θα είναι ο Δήμος της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου. Η δημιουργία Επιτροπής Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού του Δήμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παρατάξεων και των φορέων της Λευκάδας, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους δημότες να ελέγχουν που πηγαίνει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ.

8ον) Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λευκάδας πρέπει να αλλάξει ρόλο και στόχευση. Κοινωνική πολιτική σημαίνει να προσφέρεις σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και στο Νέο Δήμο Λευκάδας μπορούν να κάνουν τη διαφορά δράσεις όπως το Δημοτικό Ιατρείο και οι δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους δημότες, η Τράπεζα Ρούχων αλλά και η Σχολή Γονέων.

9ον) Ο Νέος Δήμος Λευκάδας θα έχει αναπτυξιακή στόχευση. Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο πρέπει να δημιουργήσουμε θερμοκοιτίδα νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και  θυρίδα αγροτικής επιχειρηματικότητας, που θα παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη σε αγρότες και επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα.

10ον) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης για να αποκτήσει αυτονομία η Λευκάδα και επάρκεια νερού, για να έχουμε ένα δικό μας ευέλικτο φορέα που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και θα έχει τη δυνατότητα να εντάσσει μεγάλα έργα ύδρευσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

11ον) Ο Νέος Δήμος Λευκάδας πρέπει να γίνει ο Δήμος της δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της συμμετοχής του πολίτη. Κάθε σοβαρή απόφαση που πρόκειται να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο θα περνάει πρώτα από την Επιτροπή Διαβούλευσης , η σύνθεση της οποίας θα διευρυνθεί για να γίνει περισσότερο αντιπροσωπευτική και να συμμετέχουν σε αυτήν περισσότεροι πολίτες. Το κυριότερο: η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν θα είναι στα ‘’χαρτιά’’, θα συνεδριάζει και θα έχει υψηλό κύρος αλλά και ουσιαστικό ρόλο.

Οι προτάσεις αυτές οδηγούν σε ένα Νέο Δήμο Λευκάδας, ένα Δήμο μεγάλων δυνατοτήτων και προσδοκιών. Σε όλη μου τη ζωή δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη συντήρηση και τη μετριότητα, βάζω πάντα τον πήχη ψηλά.

Αυτό κάνω και σήμερα, αυτό θα κάνω και αύριο. Για το μόνο που δεν μπορούν να με κατηγορήσουν κάποιοι είναι ότι δεν έχω προτάσεις.

Η πρόταση που καταθέτω σήμερα για το Νέο Δήμο Λευκάδας είναι μόνο η αρχή. Γιατί εγώ έχω δύο πράγματα να προσφέρω στον τόπο μου: προτάσεις και νέες ιδέες αλλά και την ψυχή μου για να τις κάνω πράξη.

Το ενδιαφέρον για τον τόπο μου δεν είναι συγκυριακό, είναι μόνιμο και διαρκές. Καταλαβαίνω ότι αυτό ενοχλεί όσους δεν θέλουν νέους ανθρώπους στα πόδια τους, ενοχλεί όσους θέλουν να κρατήσουν τη Λευκάδα στο χθες για να μπορούν να τη διαχειριστούν αφού και αυτοί στο χθες ανήκουν.

Η Λευκάδα όμως  του 2023 κοιτάζει μπροστά.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *