Ανακοίνωση-Διαμαρτυρία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων

Ανακοίνωση Διαμαρτυρία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων

Λευκάδα 25-5-18

                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.26

                                                                                                                           ΠΡΟΣ

                                                                                                                           ΥΠΠΕΘ

                                                                                                                          ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ                                                                                                 ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                          

                                                                                          ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ      

                                                                                  ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ 1                                                                       ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚ/ΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Email: enosigoneonlefkadas@gmail.com                                     «ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ»

Fb: Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λευκάδας         ΠΕΡΙΦΕΡ.Δ/ΝΤΗ Ι.Ν.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                                  Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ              

                                                                                                                           ΜΜΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΚΑΛΕΣΜΑ

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λευκάδας ενημερώνει για τα παρακάτω:

Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο το Π.Δ.79/17  άρθρο 7 (παρ.2, 3 και 4δ), και άρθρο 9 ,για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄τάξη:

 1. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).
 2. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Η επιτροπή αποτελείται από έναν Σχολικό Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και έναν Διευθυντή ή Προϊστάμενο Δημοτικού σχολείου ως μέλη.
 3. δ) Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25 σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων.

Αν η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 σε τμήμα. Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους.

Επίσης παρακάτω στο άρθρο 9 για τις μετεγγραφές :

«Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο μπορεί να γίνουν χωρίς αίτηση των γονέων/κηδεμόνων με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον:

α) το σχολείο που είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής καταργείται ή συγχωνεύεται,

β) ιδρύεται νέο σχολείο στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας του μαθητή,

γ) συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, όπως υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μαθητών ανά τμήμα και αδυναμία λειτουργίας νέου τμήματος στο σχολείο.

 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της διάταξης θα είναι:

 

 • το 1:25 να μην είναι, πλέον, το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα αλλά ο επιβεβλημένος αριθμός.
 • οι υποχρεωτικές μετακινήσεις μαθητών, η παγίωση της ύπαρξης πολυπληθών τμημάτων και, φυσικά οι λιγότεροι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.
 • Κατάργηση των γεωγραφικών ορίων των σχολείων, για στέρηση από τους μαθητές του δικαιώματος να φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους.
 • Η τριμελής επιτροπή θα αποφασίζει με αντιπαιδαγωγικό τρόπο να βγάζει ή όχι στη λοταρία και να κατανείμει τους μαθητές που πλεονάζουν, σε όμορα σχολεία, αντί να δημιουργείται δεύτερο τμήμα στο σχολείο.
 • Ρήξη των σχέσεων μεταξύ των γονέων και μαθητών που κληρώνονται με τους γονείς και μαθητές που δεν κληρώνονται – έριδες και διαπληκτισμοί μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.
 • Αύξηση των μικροκομματικών συμφερόντων.

Β)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς επιφύλαξε μια ακόμη οδυνηρή έκπληξη για τους γονείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ). Δεν  φτάνουν τα εμπόδια που μπαίνουν σε γονείς και μαθητές σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά προστίθενται συνεχώς και νέα.

Το Υπουργείο Παιδείας με την αρ. πρωτ.  10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120, Β’) Υπουργική Απόφαση επιχείρησε μια ακόμη «επικαιροποίηση» όλου του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και οργάνωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικαθιστώντας τις μέχρι τώρα διάσπαρτες διατάξεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στα άλλα με το άρθρο 22 ουσιαστικά γίνεται ενιαίος ο τρόπος εγγραφής σε Λύκεια και ΕΠΑΛ. Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά για το σχολικό έτος 2018-2019. Το σύστημα δοκιμάστηκε πέρυσι πιλοτικά στα ΕΠΑΛ και κρίθηκε «πετυχημένο» (εφόσον οδήγησε στο κλείσιμο δεκάδων τομέων και ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα), με αποτέλεσμα την επέκτασή του και στο Γενικό Λύκειο. Σταδιακά θα εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας  με εγκύκλιο του προς όλες τις Διευθύνσεις και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   πέντε μέρες (09-05-2018 Αριθ. Πρωτ. : Φ1α/73611/Δ4) πριν την έναρξη των εγγραφών που ξεκινούν από την 14η  Μαΐου έως την 31η Μαΐου, ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης» γίνεται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.   Ακόμη αναφέρει ότι για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis).

Όποιος επιχειρήσει να συνδεθεί με την εφαρμογή διαπιστώνει με μεγάλη του έκπληξη ότι μετά την είσοδο του μέσω TaxisNet μεταφέρεται στο περιβάλλον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και αφού πληκτρολογήσει τους προσωπικούς του κωδικούς  taxis, απαιτείται εξουσιοδότηση του χρήστη – αιτούμενου προς την ΑΑΔΕ για την προσπέλαση στοιχείων του που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Το «μπαλάκι» λοιπόν στους γονείς

Σε έναν ακόμη τομέα το κράτος αποσύρεται καθιστώντας γονείς και κηδεμόνες αποκλειστικά υπεύθυνους για την εγγραφή των παιδιών τους στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ. Κάτι που κάθε λογικός άνθρωπος θεωρεί αυτονόητο δηλαδή την εγγραφή στην Α’ τάξη ή την επανεγγραφή από την Α’ στην Β’ και από Β’ στην Γ’ και έπρεπε να αποτελεί υπόθεση του κράτους, παύει να είναι.

Ασφαλώς η όλη διαδικασία απαιτεί κάποιες γνώσεις πληροφορικής από τους γονείς, πράγμα που στην πράξη δεν φαίνεται να ικανοποιείται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των γονέων των μαθητών των ΕΠΑΛ. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων δεν θα μπορούσε να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση (ούτε πέρσι ούτε φέτος) χωρίς την απαραίτητη βοήθεια των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ.

Εύλογα είναι τα ερωτήματα και οι απορίες που δημιουργούνται για διάφορα ζητήματα :

Μήπως το κράτος δεν έχει ήδη όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για την επαγγελματική ιδιότητα των γονέων των μαθητών ΕΠΑΛ και ΓΕΛ;  Μήπως το κάνουν όλο αυτό για να βοηθήσουν τον κόσμο ή για να βάλλουν ακόμη ένα εμπόδιο στα εκπαιδευτικά δικαιώματα της νεολαίας;

Προς μεγάλη έκπληξη των μαθητών κυρίως της Β’ ΕΠΑΛ οι επιλογές ειδικοτήτων είναι «κλειδωμένες» και είναι μόνο αυτές που λειτουργούν την τρέχουσα χρονιά. Μαθητές που επιθυμούν να δηλώσουν άλλες ειδικότητες μπορούν να το πράξουν όμως για άλλα σχολεία της Περιφέρειας, προωθώντας μ’αυτό τον τρόπο, την κατάργηση τμημάτων-ειδικοτήτων, πριν καν αυτές δημιουργηθούν, προληπτικά. Έτσι ώστε, να μην βρίσκεται στην «δυσάρεστη» θέση, να τα κλείνει τον Σεπτέμβριο, όπως έγινε και αυτή την σχολική χρονιά. Είναι δικαίωμα των μαθητών να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο σχολείο τους, χωρίς να μετακινούνται από Δήμο σε Δήμο.

Από την άλλη οι γονείς των μαθητών της Α’ ΓΕΛ πρέπει να δηλώσουν και την προτίμηση των μαθητών για τη θεωρητική ή τη θετική κατεύθυνση, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν θα υπάρχουν αυτές οι ομάδες προσανατολισμού το Σεπτέμβριο ή θα αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού και τις σχετικές πληροφορίες η νέα Β’ ΓΕΛ ξεκινά τον προσεχή Σεπτέμβρη, μια νέα Β’ ΓΕΛ με πολλά μαθήματα επιλογής, με εξοβελισμό βασικών επιστημών από το σχολείο και με εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν σχεδόν τα πάντα, ανεξάρτητα της ειδικότητά τους, (βλέπε νέες αναθέσεις και κλάδους)  για να καλύψει το υπουργείο την ανάγκη των μόνιμων διορισμών.

Ως  Ένωση Γονέων Λευκάδας Ζητάμε:

Α)Για τις εγγραφές τηςΑ΄Τάξης Δημοτικού:

 • Το Υπουργείο Παιδείας να καταργήσει το άρθρο 7 και 9 του Π.Δ.79/17 και να την αντικατάστασή του με νέο δίνοντας την δυνατότητα δημιουργίας νέου τμήματος, σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών ξεπερνά το αριθμό 25.
 • Ο Περιφερειακός Δ/ντής Ιονίων Νήσων να μην συστήσει τις τριμελείς Επιτροπές.
 • Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις επιτροπές, να αποτρέψουν με τη στάση τους τη μετακίνηση μαθητών ώστε να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα που υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν και να μην οδηγηθούμε σε περικοπές τμημάτων και προσλήψεων εκπαιδευτικών.
 • Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Λευκάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Άγγελο Σικελιανό» να αναλάβουν δράσεις για την ματαίωση των σχεδίων για υποχρεωτικές μετακινήσεις  μαθητών από τα σχολεία της γειτονιάς όπου θα πρέπει να φοιτήσουν.

 

Β)Για τις ηλεκτρονικές εγγραφές στην Β/θμια Εκπαίδευση

 • Το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πίσω αυτήν την απαράδεκτη απόφαση.
 • Να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές να ενημερωθούν για να επιλέξουν το σχολείο, τον τομέα και την ειδικότητα της επιλογής τους.
 • Να ισχύσει ο προηγούμενος τρόπος εγγραφής για όλους τους μαθητές αλλά και σε όσους αποκτήσουν το δικαίωμα και μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.
 • Τα τμήματα, οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ να διαμορφωθούν με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών κι όχι την περικοπή δαπανών.
 • Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα τομέων και ειδικοτήτων.
 • Οι διευθυντές εκπαίδευσης να μην προχωρήσουν σε αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, σε κλείσιμο τμημάτων και υποβάθμιση σχολείων.
 • 20 μαθητές στα τμήματα – 15 στις ομάδες προσανατολισμού – 10 στα εργαστήρια.
 • Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίων – Λυκείων Λευκάδας να αναλάβουν δράσεις σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ προκειμένου να αποτρέψουν την οποιαδήποτε μετακίνηση των μαθητών και την υποβάθμιση –  κλείσιμο περιφερειακών σχολείων.

 

Μ’εκτίμηση

Το Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *