Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων για τα σχολικά Συμβούλια

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων για τα σχολικά Συμβούλια

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει αποδέκτες διαφόρων αιτημάτων των μαθητών και των γονέων τους με αφορμή τις καταλήψεις σε όλο το νομό.

Άλλα αιτήματα μεγαλύτερης βαρύτητας, άλλα λιγότερο σοβαρά και άλλα καθαρά εθιμοτυπικού χαρακτήρα!

Όλα τα αιτήματα έχουν να πουν κάτι!

Ακόμη και αυτά που μπορεί να φαίνονται εθιμοτυπικού χαρακτήρα ή «άκυρα» (για κάποιους άλλους), το μόνο σίγουρο είναι ότι «κάτι» θέλουν να πουν. Ίσως με λάθος ή υπερβολικό τρόπο, και πολλές φορές με συνθήματα που στ’αυτιά μας ηχούν προκλητικά και αστεία!

Πίσω από όλα αυτά θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις «άλλες φωνές» που δεν τολμούν ή ίσως δεν ξέρουν τον τρόπο να τις βγάλουν. Τα παιδιά πάντα βρίσκουν τον πιο κραυγαλέο τρόπο για να εκφράσουν είτε την δυσαρέσκειά τους! είτε για να πουν προσέξτε μας! Την προσοχή μας ζητούν…. Με τον οποιονδήποτε λάθος ή σωστό τρόπο!

Ένας λάθος όμως τρόπος μπορεί να έχει πολύ άσχημες συνέπειες….

Δεν θα κρίνουμε τον λάθος ή σωστό τρόπο έκφρασης των παιδιών!

Τα παιδιά είναι παιδιά…!

Οι γονείς όμως είμαστε αυτοί που πρέπει να δίνουμε τις σωστές κατευθύνσεις, ώστε τα παιδιά να μάθουν να διεκδικούν με το σωστό τρόπο αυτό που δικαιούνται! Αυτό που η πολιτεία τους χρωστάει!

Οι γονείς είμαστε αυτοί που πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια εκείνα που θα τα κάνουν ώριμους ενήλικες! που θα τους δείξουμε τα όρια και τις συνέπειες της κάθε πράξης τους! Το Σχολείο επίσης είναι εκείνο που όταν διεξάγονται οι εκλογικές διαδικασίες προς την ανάδειξη των Δ.Σ. του 5μελούς και 15μελούς είναι αυτό που θα τους διδάξει ποιες είναι αρμοδιότητες των Συλλογικών Οργάνων, ποια τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις!

Για την επίλυση των όποιων προβλημάτων απασχολούν τους μαθητές πρέπει να λειτουργούν τα Σχολικά Συμβούλια!

Το σίγουρο είναι ότι σε κανένα σχολείο (από πληροφορίες που έχουμε) δεν έχουν λειτουργήσει τα Σχολικά Συμβούλια

Τα σχολικά συμβούλια  σύμφωνα με το ν. 1566/85 έχουν σαν έργο τους την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και συνεδριάζουν υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.

Παρακαλούνται όλοι οι Σύλλογοι Γονέων να φροντίσουν να λειτουργήσουν τα σχολικά Συμβούλια!

Με εκτίμηση

το Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1566/85

Άρθρο 51

Σχολικά συμβούλια

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας – Τελευταία επεξεργασία 23-6-2013

Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) – Σελ. 57

  1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το

οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέ-

λη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και

τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επι-

τροπή.

  1. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών

κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου

τους.

  1. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομα-

λής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η

καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων

και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μα-

θητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

  1. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του

σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα

μέλη του είναι παρόντα(160).

  1. “Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3)

φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε

τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο

τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρό-

ντος άρθρου.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *