Πως μπορείτε να αποκτήσετε άδεια για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι θα δοθούν για το έτος 2017 οι 11 αδιάθετες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, από τις 15 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, που είχε αποφασισθεί να δοθούν το έτος 2015 σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 6998/2886/08-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΨΡ7ΛΕ-0ΤΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας σύμφωνα με τον Ν. 4264/14.

Οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου θα δοθούν σε ανέργους που δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Όσοι λάβουν μία από τις 11 άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα που εμπορεύονται, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και μόνο σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Διοικητήριο, έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε αίτηση για τις άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου είναι:

 1. Πιστοποιητικό ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας Υπηρεσίας αν συντρέχουν κοινωνικά κριτήρια της παρ. 1, του αρθ. 22, του Ν. 4264/14, ήτοι:
 • Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλοί
 • Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα
 • Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82)
 • Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία
 • Γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
 • Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες
 • Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
 • Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση
 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα παιδιά τους άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των αιτήσεων και με την προϋπόθεση έγκρισης της άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου θα χορηγηθεί βεβαίωση έγκρισης της άδειας την οποία θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά από τα παρακάτω τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
 2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
 4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 5. Φωτοαντίγραφα από την άδεια κυκλοφορίας, και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας
 6. Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *