Ομόφωνη η απόφαση του Π. Σ. της Π.Ι.Ν. για μοριοδότηση των τελειόφοιτων Λυκείων Λευκάδας

πιν

Ομόφωνη τελικά ήταν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που ελήφθη στη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, για μοριοδότηση των τελειόφοιτων Λυκείων της Λευκάδας στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ κατά το 2016, λόγω του σεισμού του Νοεμβρίου και των μετασεισμών που ακολούθησαν. Δεν μπορεί όμως να περάσει απαρατήρητο το γεγονός, πως αντίθετα με την συγκεκριμένη απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνη από τους περιφερειακούς συμβούλους όλων των Ιονίων Νησιών, η αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας που ψηφίστηκε από Λευκαδίτες πέρασε κατά πλειοψηφία, αφού είχαν αντίθετη άποψη  πέντε δημοτικοί σύμβουλοι και μάλιστα από  τρεις διαφορετικές παρατάξεις!

Θα ήταν παράλειψή μας ακόμη να μην συγχαρούμε τον αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Θ. Χαλικιά για την άψογη και μεστή εισήγηση του, που θεωρούμε πως ήταν ο καθοριστικός παράγων για να ληφθεί ομόφωνη αυτή η σημαντική για τους μαθητές μας απόφαση. 

Ακολουθούν τα πιο ενδιαφέροντα για την υπόθεση αποσπάσματα απ΄την συγκεκριμένη συνεδρίαση του Π. Σ., στα οποία περιλαμβάνονται η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη και βέβαια η ομόφωνη απόφαση του Π. Σ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αρ. 2ης/2016, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, με τηλεδιάσκεψη.
Αριθ. Απόφασης 11-2/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ :
Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:
Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ:
Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ
: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ ́
αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με
αριθμ. πρωτ. οικ. 6165 /2464/22-1-2016 προσκλήσεως του Προέδρου του Περ/κού
Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :
1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου , Πρόεδρος του Π.Σ
——–Παράλειψη———-

Θέμα 10ο Η.Δ.: Λήψη απόφασης για νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Παιδείας και
Θρησκευμάτων για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την
εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και
ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος
Χαλικιάς, εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Θ. Χαλικιά στο Π. Σ. της 30/01/2016.
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Αγαπητοί συνάδελφοι:
Ο φονικός σεισμός της 17ης Νοέμβρη 2015, με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας, δημιούργησε πλήθος προβλημάτων στη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του νομού. Ο ίδιος ο σεισμός, αλλά και η παρατεταμένη (ενός και πλέον μηνός) μετασεισμική δραστηριότητα, έθετε καθημερινά σε αναστάτωση το πρόγραμμα των σχολείων, με συνέπεια οι μαθητές πέρα από τα χαμένα μαθήματα να χάνουν και τη συγκέντρωση τους.
Επιπλέον τα περισσότερα σχολεία του νομού Λευκάδας, κατά το φετινό σχολικό έτος, ξεκίνησαν με μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ακόμα και σε μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και οι προσλήψεις για την κάλυψη των κενών έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα την ελλιπή διδασκαλία των εξεταζομένων μαθημάτων.
Όλα τα παραπάνω έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην καθημερινότητα των οικογενειών τους, αλλά και των ίδιων των μαθητών και καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ειδική αντιμετώπιση των υποψηφίων μαθητών (Γ’ τάξης και παρελθόντων ετών) των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Για τους ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το από 31-12-2015 αίτημα της Επιτροπής Γονέων Τελειόφοιτων του Ν. Λευκάδας προς την Π. Ε. Λευκάδας .
2. Το ότι για το θέμα αυτό έχει υποβληθεί σχετικό έγγραφο-αίτημα από την Περ. Ενότητα Λευκάδας προς το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων (έγγραφο με α. π. 105024/17184/20-11-2015).
3. Τον τρόπο αντιμετώπισης του ίδιου ζητήματος για τους μαθητές της Κεφαλληνίας (άρθρο 36 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/14-5-2015 τ. Α)
4. Το γεγονός ότι το μέτρο της ποσόστωσης είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος και που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στους υποψηφίους των άλλων περιοχών της χώρας.
5. Το υπόμνημα του Δ/ντη ΔΔΕ Λευκάδας προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ( με α.π. 83 /13/1/2016).

Στα πλαίσια αυτά προτείνω την λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων για:

ΑΙΤΗΜΑ
1. Νομοθετική ρύθμιση ανάλογη με το άρθρο 36 του Ν. 4327/2015 για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε όλες τις σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
2. Την κατ εξαίρεση έγκριση των αιτήσεων των φοιτητών από τη Λευκάδα που αιτήθηκαν μεταγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και όσων θα αιτηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας
Θεόδωρος Χαλικιάς

——–Παράλειψη———-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων νομοθετική ρύθμιση ανάλογη με το άρθρο 36 του Ν.4327/2015 για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε όλες τις σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 11-2/30-1-2016

——–Παράλειψη———–
Ο Πρόεδρος Π.Σ                                                                                                   Ο Γραμματέας
Χρήστος Μωραΐτης                                                                                            Δημήτριος Μπιάγκης

Σχολιάστε

  1. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

    τωρα ας δουμε τι θα κανει ο βουλευτης για το θεμα η θα το αφησει και αυτο στο ελεος κοιταξτε κυ Βασιλικης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *