Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για την Μαρίνα του Βλυχού

Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για την Μαρίνα του Βλυχού

Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για την Μαρίνα του Βλυχού

ΘΕΜΑ : “Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το έργο  «ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΥΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” 

Σχετικά:

1. Τα τεύχη της ΣΜΠΕ όπως είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο

2.Η εισήγηση για το θέμα στο ΠΣ

3. Τα συνημμένα στη εισήγηση όπως είναι αναρτημένα στην σχετική ιστοσελίδα του ΠΣ 4. Τα κείμενα με υπογραφές συμπολιτών μας κατοίκων και φορέων της περιοχής που κατατέθηκαν στην σχετική  συνεδρίαση του ΔΣ Λευκάδας.

Κυρία Πρόεδρε,

Με την από 24-05-2024 απαντητική επιστολή σας, μας ενημερώσατε ότι η συνεδρίαση του ΠΣ με το εν λόγω  θέμα, θα γίνει μόνο με φυσική παρουσία ΟΛΩΝ, και ως εκ τούτου δεν μας δίνεται η δυνατότητα να  συμμετάσχουμε διαδικτυακά και να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας για το θέμα.

Ως εκ τούτου αιτούμεθα να αναγνωσθεί η παρούσα παρέμβασή μας και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά που θα  διαβιβασθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα γνωμοδοτήσουν θετικά ή αρνητικά για την ΣΜΠΕ της μαρίνας Βλυχού και στο αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα εξετάσει το σχέδιο ΠΔ πριν την  υπογραφή του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αρχικά επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Μία απλή ανάγνωση των ως άνω σχετικών καταδεικνύει ότι έχουν διατυπωθεί από σοβαρότατες επιφυλάξεις  έως και πλήρη αντίθεση σε όλες τις εξετασθείσες εναλλακτικές που περιγράφονται στην υπό γνωμοδότηση  ΣΜΠΕ.

Τελική καθαρή θετική γνωμοδότηση κατατίθεται μόνο από την εισήγηση στο ΠΣ με ένα αόριστο και  περιγραφικό κείμενο ενώ σε αντίθεση κατεύθυνση :

1. Η απόφαση του ΔΣ που περιλαμβάνεται στα συνημμένα ζητάει βελτιώσεις στο σχεδιασμό, ήτοι  νέα ΣΜΠΕ, για μείωση της χερσαίας και λιμενικής ζώνης ώστε να ληφθεί υπόψη η φέρουσα  ικανότητα του μικρού και αβαθούς όρμου. 

2. Η πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην συνέχεια η επιστολή προς το ΠΣ του Δημάρχου κ.  Βεργίνη, κάνει λόγο για «Φαραωνικές Υπερβολές» ( σημ. καταλαμβάνονται 450 στρέμματα από  τα μόλις 1300 στρέμματα του αβαθούς και κλειστού όρμου) «που θα διαταράξει ανεπανόρθωτα  το σύστημα της ευρύτερης περιοχής» 

3. Το κείμενο αντίθεσης στην συγκεκριμένη ΣΜΠΕ με υπογραφές πολλών κατοίκων της περιοχής που  συμμετείχαν στην σχετική συνεδρίαση του ΔΣ Λευκάδας και το οποίο κατατέθηκε για κοινοποίηση  στο ΠΣ, καταδεικνύει την βάναυση επέμβαση, στον μικρό οικισμό και στον όρμο, που  επιχειρείται μέσω της ΣΜΠΕ, της οποίας αποκλειστικός σκοπός είναι να νομιμοποιηθεί, με έκδοση ΠΔ, η πολεοδόμηση και συνεπώς η οικοδόμηση συνολικά 134 στρεμμάτων της νέας

Χερσαίας Ζώνης με χρήσεις πέραν των απαραίτητων για την λειτουργία τουριστικού λιμένα αλλά  και κυρίως με χρήσεις Ξενοδοχείου και τουριστικών κατοικιών ( βλ. ενδεικτικά τον τομέα 3 του  σχεδίου χωροταξικής οργάνωσης που περιλαμβάνεται στην εισήγηση, που ουσιαστικά αποτελεί  νέο νησί 35 στρεμμάτων με μπάζωμα της θάλασσας, με επιτρεπόμενη δόμηση 6600 τ.μ. αποκλειστικά για ξενοδοχεία και βίλες με πισίνες , συντελεστή δόμησης 0,19 , επιτρεπόμενο  μέγιστο ύψος κτιρίων 3,8+7,5+2 στέγη =13 μέτρα από την στάθμη της θάλασσας).

4. Τέλος όλες οι δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν κατατεθεί με στοιχεία και επιστημονικά  επιχειρήματα αποδομούν την υπό γνωμάτευση ΣΜΠΕ και εντοπίζουν τα παρακάτω σημεία, τα  οποία και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και το ΠΣ πρέπει να αξιολογήσουν πριν  εκφράσουν ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνώμη επί της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ και όχι γενικά για την  αναγκαιότητα ή σκοπιμότητα μιας νέας μαρίνας στο όρμο του Βλυχού:

5. Στην υπό γνωμοδότηση ΣΜΠΕ προτείνεται η επέκταση της υφιστάμενης χερσαίας ζώνης από 40  στρέμματα που είναι σήμερα, σε 134 στρέμματα που θα προέλθει με μπάζωμα της θάλασσας  μπροστά στο θαλάσσιο μέτωπο του μικρού οικισμού του Βλυχού (Σχετ. χάρτης 448 ΣΜΠΕ-1 :ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ)

6. Δημιουργείται, με μπάζωμα της θάλασσας, ένα νέο νησί 35,5 στρεμμάτων ( τομέας 3) με  διαμορφούμενο έδαφος!!! στο +3,8 μέτρα από την στάθμη θαλάσσης και χρήσεις άσχετες με την  λειτουργεία τουριστικού λιμένα αλλά αποκλειστικά προοριζόμενο για ξενοδοχείο και  ενοικιαζόμενες βίλλες με πισίνες και υπόγεια (6.600 τ.μ. νέας δόμησης μόνο στο νησί και 15.300  τ.μ. συνολικά)

7. Στην υφιστάμενη χερσαία ζώνη και στην κατά 20 έως 30 μέτρα πλάτους νεοδημιουργούμενη με  μπάζωμα της θάλασσας μπροστά στο χωριό , χωροθετούνται 6.300 τ.μ. νέας δόμησης ( τομέας 1 & 2) με χρήσεις διοίκηση, αποθήκες, τουρισμός- αναψυχή κλπ, δημιουργώντας ουσιαστικά μια νέα  γραμμική ζώνη δόμησης που απομονώνει τον μικρό οικισμό από την θάλασσα σε όλο το σημερινό  θαλάσσιο μέτωπο, καταστρέφοντας και το λειτουργούν σήμερα αλιευτικό καταφύγιο.

8. Το μέγεθος της Μαρίνας (830 σκάφη ελληνισμού και χώρος 44,3 στρεμμάτων για parking και  συνεργεία σκαφών ( τομέας 4 που καταλαμβάνει και το υφιστάμενο γήπεδο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ / βλ.  ολυμπιακά έργα!!!) όπως προτείνεται από την συγκεκριμένη ΣΜΠΕ και επι της οποίας  αποκλειστικά (ΘΕΤΙΚΑ ή ΑΡΝΗΤΙΚΑ) καλείται να γνωμοδοτήσει το ΠΣ, ουσιαστικά θα προκαλέσει  ολική κατάληψη ( με μπάζωμα, προβλήτες και διαδρόμους ακόμα και για υδροπλάνα (  καταλαμβάνονται για την χερσαία και λιμενική ζώνη 450 στρέμματα από τα μόλις 1300  στρέμματα του αβαθούς και κλειστού όρμου) «που θα διαταράξει ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα  της ευρύτερης περιοχής» και μη συμβατό με την φέρουσα ικανότητα και την σπουδαιότητα ( χωροταξική -οικολογική-αλιευτική-αισθητική- πολιτιστική) του μικρού όρμου.

9. Ο όρμος του Βλυχού αποτελεί Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων & Ειδών (ΖΔΟΕ) του Δικτύου NATURA  2000 με μη επιτρεπόμενη την χρήση «μαρίνες» ( σύμφωνα με το άρθρο 14γ του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59 φεκ Α’ 114/29.06.2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής»  όπως ΙΣΧΎΕΙ μετά τις τροποποιήσεις (Νόμος 4685/2020Άρθρο 44) και μέσω και αυτής της ΣΜΠΕ επιχειρείται η αλλαγή προς το δυσμενέστερο των επιτρεπόμενων χρήσεων εντός των ζωνών  προστασίας του Δικτύου NATURA 2000 για σκοπούς REAL ESTATE.

10. Στο νότιο τμήμα του όρμου καταγράφεται υγρότοπος με κωδικό LEF 009, που ήδη δέχεται  πιέσεις και με την ΣΜΠΕ μεγάλο τμήμα του μπαζώνεται για χερσαίες εγκαταστάσεις και  δημιουργία νέου νησιού μπροστά στα νηπιαγωγία. (Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων  (ΕΚΒΥ) καταγράφει τον Όρμο Βλυχού με ονομασία «Λιμνοθάλασσα Βλυχού» και κωδικό  GR22419900000).

11. Ο όρμος του Βλυχού αποτελεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Φ.Ε.Κ. 277/Β/20.03.1980), προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή σύμβαση του Τοπίου (European Landscape Convention – ELC) και η προτεινόμενη βιομηχανικού τύπου μαρίνα είναι ασύμβατη με την προστασία του.

12. Η θάλασσα και ο όρμος αν και αποτελεί Ζωτικό Χώρο για τον μικρό πανάρχαιο παράκτιο οικισμό του Βλυχού, με την προτεινόμενη χωροθέτηση νέων κτιριακών έργων διακόπτεται βάναυσα η  πανάρχαια επαφή και σχέση του οικισμού με την θάλασσα και όλες οι εναλλακτικές που  περιγράφονται στην ΣΜΠΕ είναι σε πλήρη αντίθεση με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού  και Αειφόρου Ανάπτυξης(άρθρο 9 του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α) και το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων(Φ.Ε.Κ. 16/ΑΑΠ/05.02.2019) ,συγκεκριμένα :

13. Αν και το άρθρο 9 παρ. ζ του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. προβλέπει «Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (…)  και στήριξη εναλλακτικών και ήπιων μορφών ανάπτυξης» , ) ο σχεδιασμός της ΣΜΠΕ αλλοιώνει  αντί να διαφυλάσσει τα τοπικά χαρακτηριστικά.

a) Δεν εξετάσθηκε στις εναλλακτικές η κατασκευή του τουριστικού καταφύγιου Βλυχού που έχει  αδειοδοτηθεί σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα (άρθρο 9 παρ. γ του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α: « Ειδικότερα  επιδιώκεται γ) η αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων»

b) Χωροθετούνται μέσα στην μπαζωνόμενη!!! Θάλασσα, 15300 τ.μ. κτίρια την στιγμή που στο άρθρο 9  παρ. ζ του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α προβλέπεται «Η αποφυγή χωροθέτησης, κοντά στην παραλία, εγκαταστάσεων  που δεν απαιτούν γειτνίαση με τη θάλασσα, καθώς και αποφυγή εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης  κλίμακας» 

c) Το μέγεθος του έργου ( νέα δόμηση 15300 έως 27000 τ.μ. – μπάζωμα 80 στρεμμάτων θάλασσας στο  μέτωπο του προ του 1923 οικισμού) αλλοιώνει αντί να διαφυλάσσει τα τοπικά χαρακτηριστικά  (άρθρο 9 παρ. ζ του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α: «η διαφύλαξη των τοπικών χαρακτηριστικών» 

d) Μία από τις κατευθύνσεις της ολοκληρωμένης περιφερειακής στρατηγικής, σύμφωνα με το  άρθρο 7 του Π.Χ.Π. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, είναι η «προώθηση έργων και υποδομών  που αφορούν στην άρση της απομόνωσης με προτεραιότητα στα έργα μεταφορών, στην  ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού (…)». Ακόμη,  στο ίδιο άρθροπροτείνεται «η δημιουργία οργανωμένων λιμενικών υποδομών μικρού  μεγέθους για τουριστικά σκάφη»

14. Με βάση το Άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου, για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών  (2009/89/ΕΚ Απόφαση του Συμβουλίου) ως στόχοι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των  παράκτιων περιοχών, ορίζονται οι ακόλουθοι:

α) «η διευκόλυνση της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών μέσω του λογικού σχεδιασμού των  δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη συνάδει με το  περιβάλλον και τα τοπία·

β) η διατήρηση των παράκτιων ζωνών προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών·  γ) η εξασφάλιση της αειφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, ιδίως όσον αφορά στα ύδατα· δ) η διατήρηση της ακεραιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων και της γεωμορφολογίας των  παράκτιων ζωνών. 

Είναι αυταπόδεικτο ότι ο προτεινόμενος από την ΣΜΠΕ χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, έκτασης, που θα προκύψει από μπάζωμα της θάλασσας εντός του μικρού και αβαθούς και πολλαπλής  προστασίας όρμου του ΒΛΥΧΟΥ, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα ως άνω νομικά και  περιβαλλοντικά νομοθετήματα και τις διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν την χώρα μας και για το λόγο  αυτό διατυπώνουμε ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ επί της υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ και προτείνουμε:

Η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει άμεσα στην βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας του υπάρχοντος  καταφυγίου, στον έλεγχο της ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης στον όρμο και αλλού και στον έλεγχο της  ανεξέλεγκτης απόρριψης λυμάτων από τα τουριστικά σκάφη και τα ημερόπλοια μέτρα και έργα που  πραγματικά θα βελτιώσουν και δεν θα καταστρέψουν ανεπίστρεπτα τον μικρό όρμο.

Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για την Μαρίνα του Βλυχού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *