Θ. Σολδάτος: Η παραλία του Κάστρου έχει “ιδιοκτήτες”

Θ. Σολδάτος: Η παραλία του Κάστρου έχει “ιδιοκτήτες”

Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα 9.10.2022

 

 

Η παραλία του Κάστρου έχει “ιδιοκτήτες δίκην χρησικτησίας ”

από τον προηγούμενο αιώνα.

 

Διαβάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή το από 6.10.2022 Δελτίο Τύπου της παραχωρησιούχου εταιρείας, που αφορά στην επένδυση του Τουριστικού Περιπτέρου στο Κάστρο.

Μας προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη η άποψη για την γνώμη της “συντριπτικής πλειοψηφίας” της οποίας γίνεται επίκληση, τα αρχιτεκτονικά σχέδια Παπαδόπουλου του 1966, την κοινωνική διάσταση του έργου με τις 60 θέσεις εργασίας ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 8400 τμ, (εκ των οποίων πάνω από 5000 τμ είναι αμμώδης έκταση), η οποία έκταση ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης “ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης” στη διακήρυξη.

Όσοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, ή έζησαν στην πόλη της Λευκάδας, έχουν άρρηκτους δεσμούς με την παραλία του Κάστρου, την οποία θεωρούν στην ουσία “αυλή” των σπιτιών τους, αφού για μήνες ολόκληρους κάθε καλοκαίρι, ήταν και είναι ο χώρος ανταμώματος και συνύπαρξής τους, εδώ και δεκαετίες.

– Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι λοιπόν, ότι οι Λευκαδίτες της πόλης θέλουν την παραλία τους αναλλοίωτη ως προς τη χρήση της, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΩΣ ΠΑΜΨΗΦΙΑ.

– Τα περί “…κατάστασης εγκατάλειψης, και αλγεινής εικόνας…” των κτιρίων, βαρύνουν τις διοικήσεις του Λιμενικού Ταμείου των τελευταίων δεκαετιών και κατ’ επέκταση τις δημοτικές αρχές της προηγούμενης και της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, κατά τη θητεία των οποίων το Λιμενικό Ταμείο πέρασε στην αρμοδιότητά τους. Δεν μπορούν όμως να αποτελούν επιχείρημα για την τύχη της παραλίας. Η εκάστοτε δημοτική αρχή και συνακόλουθα οι διοικήσεις του Λιμενικού Ταμείου, προφανώς και πρέπει να πάψουν να είναι απλοί θεατές αυτής της κάκιστης εικόνας.

            Η αναφορά στα αρχιτεκτονικά σχέδια Παπαδόπουλου του 1966 είναι μάλλον ατυχής. Και αυτό γιατί πολύ απλά οι κάτοικοι της πόλης, ΔΕΝ χρειάζονται σχέδια για να θυμούνται τη λειτουργία του Περιπτέρου κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

Και αυτό γιατί οι μνήμες είναι νωπές, η παραλία του Κάστρου και το Περίπτερο ήταν η μισή τους ζωή μέχρι πρόσφατα. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς μόνο η παραλία.  

            Οι εποχιακές θέσεις εργασίας επιπροσθέτως των οποίων γίνεται επίκληση, ΔΕΝ μας λείπουν. Κατά την τουριστική περίοδο η ανεργία στο νησί, είναι μηδενική. Επειδή μάλιστα οι ντόπιοι εργαζόμενοι δεν επαρκούν, αναγκάζονται πλέον οι επιχειρήσεις να απευθύνονται σε γειτονικές περιοχές και όχι μόνο, προσφέροντας επιπροσθέτως ύπνο και σίτιση, αυξάνοντας επομένως τα λειτουργικά τους έξοδα.

            Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι “Η απόφαση παραχώρησης σε ότι αφορά στους όρους που περιλαμβάνει, ακολουθεί κατά γράμμα την διακήρυξη της 16-10-2017, …”.

– Ελληνικά γνωρίζουμε όπως και οι συντάκτες του συγκεκριμένου δελτίου τύπου. Για να δούμε τι λέει η διακήρυξη το 2017 και τι η απόφαση παραχώρησης του Λιμενικού Ταμείου το 2018, (περίοδος Δρακονταειδή) και 2020, (περίοδος Καλού με πρόεδρο το Σ. Καρβούνη).

Διακήρυξη:

“Ο παραχωρούμενος χώρος του συγκροτήματος του υπάρχοντος τουριστικού περιπτέρου μετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων Πλαζ Λευκάδας απαρτίζεται από δύο κτίρια επιφανείας 500τ.μ. έκαστο, επί ακινήτου συνολικής εκτάσεως 8.900 τ.μ., όπως αυτή προσδιορίζεται-εμφαίνεται στο από Ιούνιο 1966 τοπογραφικό διάγραμμα Χερσαίας ζώνης Λιμένα Λευκάδας….

– …Ειδικότερα, οι χώροι των οποίων θα παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης και αφορούν στην παρούσα είναι:

Όσον αφορά στο πρώτο κτίριο: Συγκρότημα εγκαταστάσεων πλαζ κύριας χρήσης.

Όσον αφορά στο δεύτερο κτίριο: 1) αίθουσα για την εξυπηρέτηση τριακοσίων (300) ατόμων, 2) μαγειρεία και εστιατόριο, 3)W.C, ανδρών και γυναικών, 4) αποδυτήρια – W.C, ντους προσωπικού, 5) υπόγειο με δύο αποθήκες και χώρο κεντρικής θέρμανσης, 6) διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι.

Απόφαση παραχώρησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, 2018 & 2020, (το κείμενο και στις δύο αποφάσεις είναι το ίδιο, με αντιγραφή – επικόλληση):

“Εγκρίνει την προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έκτασης 8.400 τ.μ. επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Λευκάδας στην «όνομα εταιρείας». Η παραχώρηση συνδέεται με εργασίες για την ανακατασκευή του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του χώρου και τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος…

– Εντός του παραχωρούμενου χώρου βρίσκονται: α) κυκλικό κτίριο κλπ.…”

Με ποια λογική τα 8400 τμ των αποφάσεων του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, (που περιλαμβάνουν πάνω από 5000 τμ αμμώδη έκταση), είναι «διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι» των εγκαταστάσεων, που λέει η διακήρυξη; Διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι, είναι προφανώς οι σκυροδετημένοι εξωτερικοί χώροι, οι βεράντες και τα κάποια παρτέρια που ακόμη υπάρχουν, όχι η αμμουδιά.

– Όμως η διακήρυξη έχει “ισχύ νόμου”. Από πότε μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου είναι ισχυρότερη του “νόμου”;

Επιπροσθέτως αναφέρεται στο δελτίο τύπου: “Σε ότι αφορά στην εκμετάλλευση χώρου από τον δημόσιο αιγιαλό (εκτός της έκτασης του ΔΛΤΛ), είναι αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν κατά γράμμα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.”

– Όμως μπροστά από τις καμπίνες η αμμώδης έκταση που συμπεριλαμβάνεται στα 8400 τμ, εκτείνεται οκτώ (8) μέτρα προς τη θάλασσα.

– Το μήκος του κτιρίου των καμπινών είναι πενήντα (50) μέτρα. Η επιφάνεια επομένως που αντιστοιχεί είναι 400 τμ, σύμφωνα με τα τοπογραφικά των αποφάσεων του Λιμενικού Ταμείου.

Την απόσταση των καμπινών από τη θάλασσα τη μετρήσαμε τον περασμένο Αύγουστο και τη βρήκαμε εικοσιτρία (23) περίπου μέτρα.

Μένουν δεκαπέντε (15) μέτρα από τη θάλασσα, δημόσιου αιγιαλού, όπως χαρακτηρίζεται στο δελτίο τύπου, με δικαίωμα πιθανής εκμετάλλευσης τα 10 μέτρα, που αντιστοιχούν σε 500 τμ επιπλέον των 400 τμ.

– Επομένως αυτό που προκύπτει από το δελτίο τύπου είναι το εξής: Τα 400 τ.μ. παραχωρούνται από το Λιμενικό Ταμείο ως τμήμα της παραχωρούμενης έκτασης του ΔΛΤΛ. Μπροστά από αυτά προς το μέρος της θάλασσας, δυνητικά ακόμη 500 τ.μ. ως προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η αμμουδιά τελικά μπροστά από τις καμπίνες και κατ’ επέκταση μπροστά από το τουριστικό περίπτερο, είναι ολόκληρη αντικείμενο εκμετάλλευσης, λόγω παραχώρησης και νομοθεσίας.

Μπορεί όντως να υπάρχει, παραχώρηση του μεγαλύτερου μέρος της αμμώδους εκτάσεως μπροστά από τις εγκαταστάσεις του περιπτέρου και των καμπινών, με μια αμφισβητούμενης εγκυρότητας απόφαση του Λιμενικού Ταμείου. Έχουν ήδη κατατεθεί προσφυγές στη δικαιοσύνη. Η κοινωνία αντιδρά, όχι μόνο γιατί διαφωνεί με την απόφαση παραχώρησης, αλλά και γιατί θεωρεί ότι η απόφαση είναι ανίσχυρη σε σχέση με τους όρους της διακήρυξης.

Αυτό που ίσως διαφεύγει από τα όργανα διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου, είναι ότι η παραλία του Κάστρου έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με πολλές άλλες παραλίες που κάθε καλοκαίρι καταλαμβάνονται από ομπρελοξαπλώστρες, (κατά παράβαση της νομοθεσίας ως προς την επιφάνεια που καταλαμβάνεται).

Τους διέφυγε όμως ότι παραλία μας, έχει από τον προηγούμενο αιώνα “ιδιοκτήτες δίκην χρησικτησίας”. Τους Λευκαδίτες της έδρας του Δήμου μας. Δηλαδή τους Λευκαδίτες της πόλης.

Και αυτοί οι πολίτες της της Λευκάδας απαιτούν η ανάπτυξη στον τόπο τους να συντελείται με σεβασμό προς το περιβάλλον, τις παραδόσεις τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Να μη γίνεται βορά στις μυλόπετρες που συνθλίβουν τις όποιες προσπάθειες, για κάθε επόμενο βήμα ανάτασης και συνεπώς ουσιαστικής αναζωογόνησης.

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

“ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ”

Θοδωρής Σολδάτος

           

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *