Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων καλεί για συντονισμό ενεργειών

Η Ομοσπονδία των Λευκαδίτικων Συλλόγων

Η Ομοσπονδία των Λευκαδίτικων Συλλόγων

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ  ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Με σκοπό την υπεράσπιση της ιστορικής-αρχαιολογικής & περιβαλλοντικής  φυσιογνωμίας  της ευρύτερης περιοχής του Κάστρου  από την λαίλαπα  της δήθεν «ανάπτυξης» και τους   κατά καιρούς   αναπτυξιολάγνους.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας των  απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων εκπροσωπώντας τους Λευκαδίους της Διασποράς  ΓΙΑ ΜΙΑ ακόμα φορά δηλώνουμε την έντονη  αντίρρησή μας στην επιχειρούμενη παρέμβαση μέσω  μακροχρόνιας μίσθωσης/ιδιωτικοποίησης για Ξενοδοχειακή- Τουριστική  επένδυση  στην ευρύτερη περιοχή του Κάστρου της Αγίας Μαύρας.

Η Ομοσπονδία μας  από τις αρχές του 2020  με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα  (Πρόεδρο της Δημοκρατίας , Κοινοβουλευτικά κόμματα,  Υπουργεία)   εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην παράδοση  της πολλαπλά προστατευόμενης περιοχής    για Ξενοδοχειακή / Τουριστική εκμεατάλευση  όπως προέβλεπαν και   προβλέπουν οι κατά καιρούς εμφανιζόμενες μελέτες    για  δήθεν αξιοποίηση.

Οι μελέτες  αυτές   όπως έχουν κατατεθεί  από το 2017  από  ενδιαφερόμενους  επενδυτές, είτε στην επιτροπή διαγωνισμού ( ΔΛΤ  2017)   είτε στα αρμόδια για γνωμοδότηση συλλογικά  όργανα ( ΚΑΣ ΟΚΤ 2021 , ΣΑ Λευκάδας  Οκτ 2020- Φεβ 2022 –  Ιούνιος 2022) αποσκοπούσαν και αποσκοπούν  στην  μετατροπή, ενός κοινόχρηστου  τοπίου ιδιαίτερου  φυσικού κάλλους, προστατευόμενο  ως αδόμητο  και από τον αρχαιολογικό νόμο,   σε  εμπόρευμα/ στα χέρια του όποιου «επενδυτή» για εξυπηρέτηση  αποκλειστικά της πελατείας του.

Όπως τονίζεται  και στα πρακτικά του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου  Λευκάδας, το οποίο λόγω   της κατά τον νόμο αρμοδιότητας, εξέτασε τρείς φορές  την  μελέτη που συνοδεύει την  προσωρινή  παραχώρηση από το Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο ολόκληρου του γηπέδου του τουριστικού περιπτέρου  σε Τουριστική /Ξενοδοχειακή εταιρεία,  η όποια τέτοιου είδους επέμβαση  θα αλλοιώσει ανεπίστρεπτα την φυσιογνωμία της περιοχής και είναι απορριπτέα διότι :

  1. Προσθέτει δόμηση και όγκο σε  περιοχή   που έχει κηρυχθεί αδόμητη.
  2. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται, τόσο στα υπάρχοντα κτίρια όσο και οι παρεμβάσεις στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, του οποίου η υπάρχουσα διαμόρφωση προσαρμόζεται ήπια στον επίπεδο-παραλιακό χαρακτήρα της περιοχής, αλλοιώνουν ή αποκρύβουν την αρχική αρχιτεκτονική ιδέα.
  3. Προβλέπεται αλλαγή της χρήσης των λουτρικών εγκαταστάσεων σε κατάστημά / μπαρ  με κουζίνα και γραφεία  και έτσι το στέγαστρο των λουτρικών εγκαταστάσεων (καμπίνες) μετατρέπεται σε ένα κλειστό κτίριο, μεταβάλλοντας πλήρως τον αρχικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, χάνοντας την ελαφρότητα της αρχικής μελέτης, με τους ελεύθερους τοίχους που δεν έφταναν μέχρι την οροφή, και τα ξύλινα-περσιδωτά στοιχεία , ορατά από την πλευρά της θάλασσας., και έτσι  δημιουργείται, μια τυφλή πλευρά προς αυτή, ένα περίκλειστο νέο  κτίριο  στην θέση ενός στεγάστρου.
  4. Αποτέλεσμα της προσθήκης των νέων χρήσεων, είναι η επέκταση των λουτρικών εγκαταστάσεων και χρήσεων εκτός του περιγράμματος του υπάρχοντος στεγάστρου (δύο σειρές αποδυτηρίων-ντουζ ανδρών και γυναικών, ελεύθερες στο χώρο) και σε απόσταση από αυτό, καθώς και η τοποθέτηση λουτήρων εξωτερικά του περιγράμματος του στεγάστρου, οριοθετούμενων με σκίαστρα -διαχωριστικά (μείωση θέασης-αύξηση όγκου).
  5. Προβλέπει το ξεμπάζωμα όλης της έκτασης του ισογείου του περιπτέρου για την δημιουργία-επέκταση του υπογείου σε όλη την έκταση του κτιρίου, που δημιουργεί  κινδύνους για ολική κατάρρευση της ήδη καταπονημένης κατασκευής.
  6. Προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις ( Ντεκ – σκίαστρα – υπαίθρια ντουζ και  στην  σήμερα αμμώδη και χωρίς  διαμορφώσεις  και κτίρια  έκταση του  χώρου.

Κανείς, είτε λέγεται Διοίκηση του Λιμενικού ταμείου είτε Δημοτική αρχή, δεν έχει δικαίωμα  να αλλοιώσει   αυτό το  εμβληματικό τοπόσημο του νησιού όπως καταγράφεται στην συλλογική μνήμη αλλά και στην καθημερινότητά μας. Η  κλίμακα της επιχειρούμενης  επέμβασης  εάν πραγματοποιηθεί   θα συντελέσει  περεταίρω στην αποξένωσή  της κοινωνίας της Λευκάδας  από κάθε οικείο στοιχείο  του τοπίου , δεν ανταποκρίνεται  στις επίκαιρες πραγματικές ανάγκες του δημόσιου χώρου και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για ολικό αποκλεισμό της πόλης από   το βόρειο παράκτιο μέτωπο.

Καλούμε  κάθε κάτοικο  και επισκέπτη του Νησιού  να υπερασπίσει το δικαίωμά του  για  απρόσκοπτη  και δωρεάν χρήση των κοινόχρηστων  χώρων,  και  έμπρακτα να καταστήσει σαφές  στους εκάστοτε  διαχειριστές   αυτών των χώρων, ότι οι κοινόχρηστοι χώροι  δεν είναι περιουσία που κληρονόμησαν από τους παππούδες τους για να την διαχειρίζονται κατά το δοκούν, αλλά αναπαλλοτρίωτα κοινά   αγαθά που τα  δανειστήκαμε από τις  αυριανές γενιές, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας  και πρέπει να τα παραδώσουμε  σ αυτά χωρίς δεσμεύσεις και βάρη  σε κάθε είδους αξιοποιητές/επενδυτές.

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο  να λάβουν ξεκάθαρη θέση  απόρριψής της επιχειρούμενης παρέμβασης/μελέτης  στην περιοχή, όπως  αυτή  έχει εγκριθεί από το  ΔΛΤ, το Υπουργείο πολιτισμού και το ΚΕΣΑ, ως βλαπτική για  την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής  και αντίθετη με τις υφιστάμενες  νομικές δεσμεύσεις.

Καλούμε το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,  κάνοντας χρήση των προβλέψεων της διακήρυξης του διαγωνισμού, με απόφασή του  να   διαπιστώσει   ότι  οι μέχρι σήμερα αποφάσεις παραχώρησης που έχει λάβει από το 2018 μέχρι και σήμερα,  είναι αντίθετες  με τους όρους της διακήρυξης  και  επιπλέον  ότι όλες οι προσφορές των  υποψήφιων αναδόχων  είναι ασύμβατες με τις δεσμεύσεις  της περιοχής και  συνεπώς   να ακυρώσει τον διαγωνισμό ως ασύμφορο για το δημόσιο συμφέρον.

Απαιτούμε  από  κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική  αρχή να βάλλει φρένο στην  επιχειρούμενη  καταστροφή  της τελευταίας περιοχής που έχει παραμείνει  ελεύθερη, εφαρμόζοντας χωρίς παρεκκλίσεις τόσο τον αρχαιολογικό νόμο δηλ. τους περιορισμούς  της  Ζώνης Α απόλυτης προστασίας εντός της οποίας βρίσκεται  η περιοχή, όσο και τους περιορισμούς της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου  στην  οποία εντάσσεται το ευρύτερο βόρειο μέτωπο της πόλης.

Προσκαλούμε όλους τους συλλογικούς φορείς και τις συλλογικότητες του Νησιού,  να  συντονίσουμε τις ενέργειες των φορέων που εκπροσωπούμε    για:

  • Να σταματήσει κάθε απόπειρα παράδοσης της ευρύτερης περιοχής του Κάστρου  στην  αλλότρια εκμετάλλευση.
  • Την προστασία  και  ανάδειξη της περιοχής με σεβασμό και απόλυτη συμμόρφωση με τις χωροταξικές ( ΖΟΕ) –  τις περιβαλλοντικές ( Τοπίο απείρου Κάλλους- NATOYRA 2000)  και  τις αρχαιολογικές (Ζώνη Α, αδόμητη αρχαιολογικού χώρου)  δεσμεύσεις  που έχουν νομοθετηθεί και ισχύουν μέσω προκήρυξης ανοικτού δημόσιου  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού  με αντικείμενο όλο το βόρειο μέτωπο της πόλης  (ΖΟΕ-Ζώνη Α του Αρχαιολογικού  χώρου).
  • Νομοθετική παρέμβαση   απόδοσης για χρήση,  όλου του βόρειου παραλιακού  μετώπου της λιμνοθάλασσας,   στον Δήμο,  για δραστηριότητες   συμβατές  με τις δεσμεύσεις και την ιστορία της περιοχής έχοντας  υπόψη    ανάλογες  καλές  πρακτικές  παρέμβασης  σε περιοχές ‘όπως  π.χ. στην  παραλιακή   ζώνη  της Πάτρας , στην παραλιακή βιομηχανική  ζώνη των Λιπασμάτων στο Κερατσίνι κ.λ.π.

 

 Η Ομοσπονδία των Λευκαδίτικων Συλλόγων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *