Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για το Τουρ. Περίπτερο

Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για το Τουρ. Περίπτερο

Με την αίτηση να δοθεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους προ της συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου της Τετάρτης 13-4-22

Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για το Τουρ. Περίπτερο

ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με αίτημα :

Α)Κοινοποίησης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους  Προέδρους Κοινοτήτων της παρούσης επιστολής μας / παρέμβασης

Β) Ανάγνωσης της παρέμβασης στην διαδικτυακή συνεδρίαση για ενημέρωση των συνδημοτών μας

Β) Να μας δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στην συζήτηση  του θέματος 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 13-4-2022

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

 

Αρχικά και για ενημέρωσή σας  παραθέτουμε το  παρακάτω απόσπασμα από υπόμνημα που κατετέθη μεταξύ των άλλων στην συνεδρίαση του ΚΑΣ  της 19-10-21 εν όψη της γνωμοδότησης  για  την τότε υποβληθείσα μελέτη για το τουριστικό περίπτερο στο κάστρο :

Κυρίες και κύριοι, εκλεγμένοι  εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, όπως γνωρίζετε  ήδη από  τον Ιούλιο του 2021 με σχετικό ψήφισμα  της Ομοσπονδίας   των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων  που κοινοποιήσαμε    σε σας και  στα τοπικά ΜΜΕ και στην συνέχεια  με απόφαση του Συνεδρίου μας τον Δεκέμβρη του 2021   με παραλήπτη εσάς και   όλη την πολιτειακή  και πολιτική ηγεσία,  καταθέσαμε την έντονη αντίρρησή μας στην επιχειρούμενη  από το Λιμενικό Ταμείο παρέμβαση στην περιοχή του κάστρου  αντιπροτείνοντας  παράλληλα συγκεκριμένες λύσεις προστασίας και ανάδειξης της περιοχής.

Επειδή   σύμφωνα με τους συντάκτες του  ως άνω υπομνήματος συγκαταλεγόμαστε «σε μια μικρή ομάδα   που δεν αποσκοπεί στην προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας»  το ΔΣ της Ομοσπονδίας των απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων εκπροσωπώντας τους Λευκαδίτες  της Διασποράς  θέτουμε υπόψη σας  τα παρακάτω σε σχέση με το  ζήτημα του Τουριστικού Περίπτερου στο Κάστρο.

  1. Κατ αρχήν αποτελεί για μας  τους Λευκαδίτες της διασποράς  και τους επισκέπτες του νησιού μας με τους οποίους συνομιλούμε, πραγματικά  απαράδεκτη κατάσταση  η εικόνα της περιοχής του κάστρου όπως έχει αφεθεί σε πλήρη εγκατάλειψη με διαχρονική ευθύνη τόσο της δημοτικής αρχής όσο και  της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
  2. Αυτή η εικόνα δεν περιποιεί τιμή ούτε για την εκάστοτε δημοτική αρχή  ούτε  για  το Λιμενικό Ταμείο που εμφανίζεται σαν ο διαχειριστής του χώρου  και  βέβαια  ούτε για  το Υπουργείο Πολιτισμού που  υποτίθεται έχει κηρύξει την περιοχή  ως  ζώνη  Α απολύτου προστασίας  του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου  της Αγίας Μαύρας.
  3. Αυτή η προσβλητική για την ιστορία μας εικόνα  της εισόδου στο Νησί, όπως την χαρακτήρισαν  τόσο  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο υπόμνημά του προς το ΚΑΣ  όσο  και η αρχαιολογική υπηρεσία  στην σχετική εισήγησή της,  έγγραφα που ζητήσαμε και λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και τα οποία πιθανόν γνωρίζετε,  με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποτελέσει το άλλοθι για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της περιοχής  με πρωταγωνιστές ακριβώς των εχόντων την ευθύνη αυτής της εγκατάλειψης …  «Mας χρώσταγαν το γάιδαρο, μας παίρνουν και το βόδι θάλεγε ο θυμόσοφος λαός μας»
  4. Η παράδοση  στην κερδοσκοπική τουριστική  εκμετάλλευση της περιοχής του κάστρου,  θα καταργήσει εν τοις πράγμασι τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της περιοχής και παράλληλα θα  αλλοιώσει  την φυσιογνωμία της περιοχής η οποία  έχει συνδεθεί  ΙΣΤΟΡΙΚΆ  αλλά και ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ  με την    καθημερινή  ζωή της κοινωνίας της πόλης και των επισκεπτών της και όπως  διατυπώνεται  στο πρακτικό του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου που εξέτασε την  μελέτη που συνοδεύει την  παραχώρηση, η όποια τέτοιου είδους επέμβαση  θα αλλοιώσει ανεπίστρεπτα την φυσιογνωμία της περιοχής.
  5. Στο σημείο αυτό παρακαλούμε σημειώστε ότι    το 20/28-1-2021   πρακτικό   του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Λευκάδας    που εκδόθηκε μετά την από 29-10-2020 αίτηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,  όχι μόνο δεν ετέθη υπόψη   ΚΑΣ  και των υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων που γνωμάτευσαν σχετικά επί της μελέτης, αλλά αντίθετα   στο υπόμνημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (αρ. πρωτ. 1980 /29-9-2021 )    προς  το Υπουργείο Πολιτισμού  ενόψει της συνεδρίασης του  ΚΑΣ  της  19-10-2021,  παραπλανητικά ενημερώνει  το υπουργείο   και την εισηγήτρια στο ΚΑΣ υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται τέτοιο πρακτικό.

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα του υπομνήματος : αρ. πρωτ. 1980 /29-9-2021 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  Δεύτερη παράγραφος στην σελίδα 2. :

 « Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο πλειοδότης-παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνες την εκτέλεση την τεχνική μελέτη διαμόρφωσης και επισκευής του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων, συνεπώς η παραχωρησιούχος εταιρεία notion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. εκπόνησε και υπέβαλε τις προβλεπόμενες μελέτες. Κατά το στάδιο λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων επί των μελετών, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 9 Πρακτικό (Συνεδρίασης 21ης.10.2020) του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Λευκάδας, με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά επί της στατικής μελέτης, η οποία είχε εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Κατόπιν, το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής επί τροποποιημένης μελέτης που υποβλήθηκε ξανά με τον τίτλο «Εργασίες για λειτουργική, ενεργειακή αναβάθμιση, στατική ενίσχυση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων» απείχε της έκδοσης γνωμοδότησης, διότι έκρινε ότι αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες.»

Την ίδια στιγμή ( α.π. 447850 07-10-2021)  η Εφορεία αρχαιοτήτων Λευκάδας ενημερώνει το Υπουργείο ότι :  «Η Υπηρεσία μας είχε ενημερωθεί για το Πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Λευκάδας, το οποίο ωστόσο δεν είχε διαβιβαστεί στην Υπηρεσία μας» και    .. «ως εκ τούτου δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την εισήγησή της»

  1. Η μέχρι σήμερα πορεία της προσπάθειας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  της  παραχώρησης σε ιδιώτη  ολόκληρης της κατ ευφημισμόν  « χερσαίας ζώνης Λιμένα  στο κάστρο» αποδεικνύει  καθαρά πλέον  ότι δεν συνάδει το επιχειρηματικό κέρδος με την   σύμφωνα με τον προορισμό τους λειτουργεία των κοινόχρηστων χώρων πόσο μάλλον όταν  ο χώρος ανήκει σε ζώνη Α απόλυτης προστασίας αρχαιολογικού   χώρου,  η οποία  σύμφωνα  με   τον αρχαιολογικό νόμο είναι αδόμητη.
  2. Η μοναδική αιτιολόγηση της έγκρισης της επέμβασης  στο εξαιρεθέν από την κατεδάφιση κτίριο   εντός της σύμφωνα με τον νόμο αδόμητης ζώνης  όπως  διατυπώνεται στην εισήγηση της αρχαιολογίας προς το ΚΑΣ είναι ότι: « η χρήση του κτηρίου ως αναψυκτηρίου θα εξυπηρετήσει το Κάστρο Αγίας Μαύρας, το οποίο δεν διαθέτει τέτοιες υποδομές για τους επισκέπτες»  Βέβαια όταν   καταργηθεί η πλωτή γέφυρα  ( βλ. υποθαλάσσια)   οι επισκέπτες του κάστρου θα αποκλειστούν από το  δήθεν αναψυκτήριο του Κάστρου !!!
  3. Μετά την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού  της 3ης Δεκεμβρίου/2021 που ουσιαστικά επιτρέπει την παράδοση  ΕΝΝΕΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ  του  αρχαιολογικού χώρου   του κάστρου της Αγίας Μαύρας,  για τουριστική αξιοποίηση με χρήση  beach Bar   και κατάληψη όλου του γηπέδου από κουρτινοξαπλώστρες και στέγαστρα,  αποδεικνύεται  πόσο δίκιο είχε  το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο της  ΠΕ Λευκάδας  όταν στο πρακτικό του  της 21-1-2021 , κατηγορηματικά γνωμοδοτούσε  ότι η  παραχώρηση από το Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο ολόκληρου  του γηπέδου του τουριστικού περιπτέρου σε  Τουριστική /Ξενοδοχειακή εταιρεία,   θα αλλοιώσει ανεπίστρεπτα την φυσιογνωμία της περιοχής.
  4. Ευτυχώς δεν λείπουν τα καλά παραδείγματα επανάχρησης για κοινόχρηστες λειτουργίες χώρων, οι οποίοι επί μακρόν είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους όπως εν προκειμένω το τουριστικό περίπτερο και το οινοποιείο του ΤΑΟΛ. Με αξιοποίηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο πρέπει και μπορεί ο δήμος να μιμηθεί τα παραδείγματα του Δήμου Πάτρας στο παραλιακό μέτωπο ή και του Δήμου Κερατσινίου στο χώρο του Εργοστασίου Λιπασμάτων.
  5. Ήδη μετά και την δεύτερη απόρριψη της μελέτης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της ΠΕ Λευκάδας ( Πρακτικό ΣΑ 23/2/2022 : «ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: καθώς οι παρεμβάσεις που συντελούνται, τόσο στα υπάρχοντα κτίρια, τα οποία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής και προσέγγισης, όσο και οι παρεμβάσεις στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, του οποίου η υπάρχουσα διαμόρφωση προσαρμόζεται ήπια στον επίπεδο-παραλιακό χαρακτήρα της περιοχής, αλλοιώνουν ή αποκρύβουν την αρχική αρχιτεκτονική ιδέα….») πιστεύουμε ότι είναι η στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να ζητήσει  από το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο   να απεμπλακεί  από την διαδικασία παραχώρησης που ξεκίνησε από το 2018  και να προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 9.9 της διακήρυξης  που προβλέπει ότι « Εάν οι μελέτες του πλειοδότη-παραχωρησιούχου …δεν τύχουν της εγκρίσεως του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Νομού Λευκάδας…  ο κύριος του έργου μπορεί να διακόψει τη διαδικασία του διαγωνισμού..

 

Η Ομοσπονδία Λευκαδίτικων Συλλόγων για το Τουρ. Περίπτερο

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.