Ας κάνουμε μια νέα αρχή…

Ας κάνουμε μια νέα αρχή…

της Ειρήνης  Περδικάρη

Ας κάνουμε μια αρχή…

Αγάπη για τους μικρούς μας φίλους, σεβασμό στο περιβάλλον και στους ανθρώπους.

***

Νόμοι

Η καθημερινή βόλτα και η άσκηση του σκύλου αναφέρονται στους κανόνες ευζωίας που υποχρεούνται, βάσει νόμου, να τηρούν οι κηδεμόνες.

Νόμος Προστασίας Ζώων

Ν.4039/2012, ΦΕΚ 15/02.02.2012 (τεύχος Α), άρθρο 1 και Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 (τεύχος Α). Ορισμοί:

Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείριση τους, έτσι ώστε να μην πονούν και να μην υποφέρουν. Να φροντίζουν την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και να μην διαβιούν μέσα σε ακατάλληλες κατασκευές (πχ. μεταλλικές). Να φροντίζουν για την ιατρική τους περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, αλλά και την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για τον σεβασμό της ύπαρξής τους.

Το διοικητικό πρόστιμο για παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς είναι 500€.

Ο περίπατος του σκύλου επιτρέπεται παντού. Σε όλες τις πλατείες, σε όλα τα δημόσια πάρκα και σε όλους τους κοινόχρηστους, ανοιχτούς χώρους, εκτός από τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί από τους δήμους, ως παιδικές χαρές.

Οι καταγγελίες για την άμεση αφαίρεση των αυθαίρετων πινακίδων ότι «απαγορεύονται οι σκύλοι» μπορούν να γίνονται στο αρμόδιο τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου.

Τα άρθρα, 5 του Ν. 4039/2012 και 46 του Ν. 4235 αναφέρουν:

Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα. Επίσης, ο κηδεμόνας/συνοδός του σκύλου:

Α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.

Β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών

Γ) για αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατά τον σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν

Το διοικητικό πρόστιμο για τις παραπάνω παραβάσεις είναι 300€.

Δ) μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.

Το διοικητικό πρόστιμο αγγίζει τα 100€.

Γνωρίζουμε τον νόμο, σεβόμαστε τη φύση του ζώου, σεβόμαστε τους συμπολίτες μας που φοβούνται τους σκύλους, δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον με τα περιττώματα και απολαμβάνουμε τον καθημερινό περίπατο με τον σκύλο μας».
Copyright © ygeiamou.gr | Το site για την καλή Υγεία, την σωστή Διατροφή και την Ευεξία 2018 – 2022

Είσοδος ζώων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η είσοδος των ζώων συντροφιάς σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.. Τι πραγματικά ισχύει;

Είναι πλέον αρκετά σύνηθες το φαινόμενο, ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και ο κόσμος βγαίνει για περίπατο και βόλτα, να δημιουργείται έντονη αντιπαράθεση μεταξύ επιχειρηματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κάποιων καλεσμένων τους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο της αίθουσας πελατών της εγκατάστασης με το αγαπημένο τους κατοικίδιο με αποτέλεσμα και οι δύο να βγαίνουν χαμένοι.. Τι πραγματικά όμως ισχύει για τους αγαπημένους μας φίλους ;

Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΚ 852/2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων [ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (στοιχείο 4)], θα πρέπει από την πλευρά του επιχειρηματία να εφαρμόζονται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι ελέγχονται τα επιβλαβή ζώα.

Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιμα (ή, εάν το επιτρέπει η αρμόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, να εμποδίζεται η μόλυνση λόγω της εισόδου αυτής).

Στην Εθνική μας Νομοθεσία και συγκεκριμένα στην ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη [Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/ 08-10-2012(άρθρο 5)] αναφέρεται ότι επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας μόνο για τα τυφλά άτομα ή και σε άλλα άτομα με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών με την προϋπόθεση ότι το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο − συνοδό, να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή όχλησης των πελατών από αυτό και να φέρει εκείνα τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το δικαίωμα χρήσης (βιβλιάριο υγείας, τσιπ κ.λπ.).

Ως σκύλος βοηθείας νοείται το εκπαιδευμένο ζώο συντροφιάς – σκύλος οδηγός ο οποίος χρησιμοποιείται για την παροχή βοήθειας και προστασίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Ν. 4039/ 2012).

Εδώ αξίζει να προσέξουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4238/2014 η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και στους χώρους συνάθροισης κοινού επιτρέπεται και στους σκύλους που βρίσκονται στην διαδικασία της εκπαίδευσης ως σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, όμως από το 2010 (με την έκδοση του άρθρου 16 του Ν.3868/2010) παραμένει ακόμη το Νομοθετικό κενό σχετικά με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίζουν τον τρόπο εκπαίδευσης και πιστοποίησης των σκύλων βοηθείας.

Για το συγκεκριμένο θέμα βέβαια αναμένουμε την έκδοση ανάλογης ΚΥΑ όπως ισχυρίζεται και το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών του Υπουργείου Υγείας στην σχετικά πρόσφατη (Υ.1γ/Γ.Π. 90421/ 15-10-2014) Εγκύκλιο του.

Ποιες είναι όμως οι προβλεπόμενες Κυρώσεις για τον επιχειρηματία ;

Αν διαπιστωθεί παράβαση από τις Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ – Υγειονομική Υπηρεσία), δηλαδή η είσοδος και η παραμονή σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς και κυρίως σκύλου ο οποίος δεν είναι σκύλος βοηθείας ώστε να χρησιμοποιείται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 500€ – 5.000€ που αφορά Μη συμμόρφωση του επιχειρηματία σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής όπως αναφέρονται στον ΕΚ 852/2004 (Παράρτημα II) και όπως ορίζονται στα άρθρα 23 & 24 του Νόμου 4235/2014, ΦΕΚ 32 Τ΄Α (λαμβάνοντας πάντα υπόψη και άλλους παράγοντες όπως την πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχείρησης, το μέγεθος της, την υποτροπή της επιχείρησης ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στην διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών κλπ.). Εδώ να σημειώσουμε πως για την συγκεκριμένη παράβαση οι Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ – Υγειονομική Υπηρεσία) μπορούν να κάνουν χρήση και την διάταξη του άρθρου 58 του Νόμου 4075/2012 η οποία βρίσκεται σε ισχύ παράλληλα με το Ν.4235/2014 και η οποία αναφέρει πως όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Την συγκεκριμένη Διάταξη του Νόμου 4075/ 2012 μπορούν να εφαρμόσουν και άλλα ελεγκτικά όργανα (υπάλληλοι άλλων Κρατικών Φορέων – Υπηρεσιών όπως της Αστυνομίας, των Λιμενικών Αρχών, του ΕΟΤ κλπ.) τα οποία δεν δύναται να εφαρμόσουν το Ν.4235/2014.

Κεραμυδάς Δημήτρης Υγιεινολόγος MSc
Χατζημπύρου Ολυμπία Τεχνολόγος Τροφίμων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *