Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Οδοιπορικό με περιγραφή του χωματόδρομου Νεοχωρίου προς Εγκλουβή/Βαυκερή

Του ΝΙΚΟΥ ΓΑΖΗ(*)

Μέρος Β:

Ο χωματόδρομος από το Νιοχώρι προς Εγκλουβή/Βαυκερή μέσω της «Κακιάς Σκάλας» είναι ο μοναδικός ορεινός δρόμος της περιοχής σήμερα, που δεν κόβεται σε κάποιο σημείο του και τελικά οδηγεί σε κάποιον προορισμό. Συνεπώς εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει οδό διαφυγής για τους κατοίκους του Νεοχωρίου, στην περίπτωση αποκλεισμού τους λόγω φωτιάς στον μοναδικό κανονικό δρόμο που συνδέει το χωριό τους με τον έξω κόσμο, εφόσον βέβαια δεχθεί τις ελάχιστες επεμβάσεις και βελτιώσεις που απαιτούνται και που αναφέρουμε παρακάτω.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΓΕΝΙΚΑ:

Ο χωματόδρομος στον οποίο αναφερόμαστε ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (σημείο Α στον χάρτη) στην Δυτική άκρη του χωριού Νεοχώρι, προχωρεί Δυτικά και μετά στην πρώτη διασταύρωση Β στον χάρτη, (στα 0,35 Χλμ. απ΄ το χωριό) στρίβει δεξιά, μέχρι που φθάνει στην διασταύρωση Γ (στο 1,9 Χλμ. από το χωριό), οπότε  και συνεχίζοντας αριστερά τερματίζει στην διασταύρωση Δ (στο χάρτη) με τον ασφάλτινο δρόμο Εγκλουβής-Ασώματοι-Βαυκερή  (στα 3,3 Χλμ. απ΄ το Νιοχώρι, ). Εκεί πλέον ο οδηγός (με οποιοδήποτε όχημα) θα μπορεί να κατευθυνθεί προς όποιο προορισμό επιλέξει ο ίδιος.

Με δεδομένο πως το αρχικό τμήμα, από την αφετηρία Α μέχρι την πρώτη διασταύρωση Β (μήκους 0.35 χλμ.) περιέχεται στην περιγραφή του δρόμου προς Άλατρο, που ήδη περιγράψαμε και έχουμε δημοσιεύσει, ας επικεντρωθούμε στα υπόλοιπα δυο  τμήματα, που τα χωρίσαμε αφενός με βάση την δυσκολία προσπέλασής τους  και αφετέρου την αναγκαιότητα παρεμφερών βελτιώσεων που εμφανίζουν.

 Το Α Τμήμα:

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Είναι το τμήμα στον χάρτη από την διασταύρωση Β (στα 0,35 Χλμ από την αφετηρία) μέχρι την διασταύρωση Γ (στα 1,9 Χλμ).

Για να μπει κάποιος με αξιώσεις στο κομμάτι αυτό του δρόμου, κατ  αρχήν πρέπει να διαθέτει  ιδιαίτερα ψηλό όχημα, ώστε αρχικά να καταφέρει να περάσει από το βαθύ χαντάκι που δημιούργησαν  τα νερά της βροχής (βλπ. Φωτ. 1) και το οποίο τέμνει κατά το εγκάρσιο και τα δυο ρεύματα του δρόμου, πάνω ακριβώς στην στροφή της διασταύρωσης. Ξεπερνώντας αυτή την δυσκολία και για τα επόμενα 0,7 Χλμ, ο δρόμος είναι στενός και με πολύ κακό οδόστρωμα, αφού το σαθρό «ρόβολο» εναλλάσσεται με έντονο τσιγκρί. Παράλληλα στα περισσότερο μήκος του είναι τόσο στενός,  που δεν επιτρέπει ούτε καν σε δυο μικρά αυτοκίνητα να συναντηθούν. Συνεπώς η τμηματική διαπλάτυνση έστω  κάθε 50-100 μέτρα μήκους είναι αδήριτη ανάγκη…

Στα 0,7 Χλμ βελτιώνεται σχετικά η κατάσταση, κυρίως στο θέμα του οδοστρώματος, αλλά προς τα τελευταία 100 περίπου μέτρα, πριν την διασταύρωση «Γ», οι ρίζες των εκατέρωθεν κυπαρισσιών  που αναδύονται από το χώμα  κατά το εγκάρσιο (βλπ.Φ-9 και Φ-10), μαζί με τις πέτρες που «φυτρώνουν» στο αργιλόχωμα, επιβάλλουν το γενναίο στρώσιμο της περιοχής…

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν και αφορούν αυτό το τμήμα είναι από την Φ-1 μέχρι την Φ-10:

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-1:Πολύ βαθύ εγκάρσιο το χαντάκι, απαιτεί εξαιρετικά ψηλό όχημα για να το περάσει. Και βέβαια για σωστή παρέμβαση-επιδιόρθωση,  απαιτείται σωληνωτό γεφυράκι με τσιμεντένιους δακτύλιους.  Αν τυχόν απλά το χώσει κάποιο γκρέηντερ με χώμα, μετά την πρώτη καταιγίδα θα είναι ξανά εκεί…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-2: Αρχίζουν τα δύσκολα του οδοστρώματος. Η συγκεκριμένη στροφή όμως, είναι τουλάχιστον φαρδούτσικη…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-3: Κι εδώ μια απ΄ τα ίδια και λίγο …χειρότερα!

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-4

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-5: Αρχίζουν το τσιγκρί και τα στενέματα…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-7: Τσιγκρί και στένεμα αυξάνονται…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-8: Αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι του οδοστρώματος, αν αγνοήσετε το αυλακάκι…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-9: Εδώ τα κυπαρίσσια με τις ρίζες τους έκαναν κατάληψη στο οδόστρωμα!

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-10: Νέα βάσανα: Σαν να μην έφθαναν τα κυπαρίσσια, ξεφύτρωσαν κι οι πέτρες!

***

Και συνεχίζουμε για τα πιο ψηλά…

Το Β τμήμα

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής  

Είναι το τμήμα στον χάρτη  από την Διασταύρωση Γ (στα 1,9 Χλμ) απ΄ όπου συνεχίζουμε Αριστερά και μέχρι την Διασταύρωση Δ με τον ασφάλτινο δρόμο Εγκλουβής-Ασωμάτων- Βαυκερής, (στα 3,3 Χλμ,) όπου τερματίζει ο χωματόδρομος και πλέον ο οδηγός μπορεί να κινηθεί ελεύθερα προς όποια κατεύθυνση θέλει, (είτε προς την Εγκλουβή που είναι ακόμα 4,6 Χλμ. είτε προς την Βαυκερή που είναι ακόμα 2,2 Χλμ.)

Τα 1.400 συνολικά μέτρα δρόμου αυτού του τμήματος, είναι αρκετά πιο προβληματικά από το προηγούμενο Α τμήμα σε όλους τους τομείς. Πρώτον γιατί έχει ακόμα πιο δύσκολο οδόστρωμα, με πιο έντονο τσιγκρί και πολύ κινούμενο γαρμπίλι, που γίνεται βατό μόνο από τετρακίνητο όχημα που διαθέτει και αργές σχέσεις μετάδοσης. Δεύτερον γιατί ο δρόμος είναι στενότερος απ΄ ότι  το προηγούμενο κομμάτι και με μεγαλύτερες κλίσεις…

Όλα τούτα τα αρνητικά χαρακτηριστικά του, αποκλείουν εκ προοιμίου την κίνηση σ΄ αυτόν τον δρόμο των απλών Ι.Χ. αυτοκινήτων, οπότε στην πράξη δεν γίνεται να χαρακτηριστεί κι ούτε βέβαια να χρησιμοποιηθεί σαν οδός διαφυγής. Για να μπορεί να γίνει τέτοιος, οι ελάχιστες επεμβάσεις που απαιτούνται, είναι η βελτίωση του οδοστρώματος με την μείωση του τσιγκρί, με απομάκρυνση των σόμπολων και με στρώσιμό του με κοκκινόχωμα, ή με κάποιο άλλο καταλληλότερο υλικό. Επίσης  απαραίτητη είναι η δημιουργία τμηματικών διαπλατύνσεων  διασταύρωσης οχημάτων κάθε 50 με100 μέτρα, ανάλογα με το πρανές κάθε σημείου, ώστε αν συναντηθούν δυο αντιθέτως ερχόμενα οχήματα να μην χρειάζεται το ένα να οπισθοπορήσει μέχρι την …αρχή του χωματόδρομου!

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν και αφορούν αυτό το τμήμα είναι από την Φ-11 μέχρι την Φ-20:

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-11:Από νωρίς στα βαθιά βάσανα: Άφθονο και σαθρό γαρμπίλι, πέτρες  σε αφθονία, υποψία τσιγκρί και στενέματα!

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-12: Είσοδος στην “Κακή Σκάλα”.  Δεν την ονόμασαν τυχαία οι παλαιοί έτσι!

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-13: Για τον δρόμο δεν ξέρω. Η Φύση πάντως στην περιοχή είναι υπέροχη!

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-14: Η “Κακή Σκάλα” άρχισε να δείχνει τις χάρες της: Πέτρες, τσιγκρί, στένεμα, κλίση! Και να κάνεις τον σταυρό σου να μην σου έρχεται κανένας από απέναντι…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-15: Είμαστε τυχεροί καθότι συνεχίζουμε μόνοι!…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-16: Αν δεν έχετε τετρακίνητο όχημα με αργές σχέσεις και μπόλικη αποφασιστικότητα, μην επιχειρήσετε να ανεβείτε εδώ γιατί εκτός των άλλων υπάρχει και κλίση…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-17: Εδώ η δραματική συνέχεια που δοκιμάζει οδηγούς και μηχανές…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-18: Πάντως η εντυπωσιακή θέα αποζημιώνει τους τολμηρούς που οδήγησαν μέχρις εδώ!…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-19: Και στην εκπνοή της πάντως η “Κακή Σκάλα” επιμένει να μας ταλαιπωρεί!…

Ούτε ο δρόμος από Νιοχώρι προς Εγκλουβή αποτελεί οδό διαφυγής

Φ-20:Και μόλις ξεπεράσεις την εμπειρία της “Κακής Σκάλας” τότε καταλαβαίνεις γιατί οι παλαιοί Εγκλουβησάνοι κυρίως, που έκαναν σχεδόν καθημερινά με τα μουλάρια τους αυτή την διαδρομή, ονόμασαν την περιοχή “Δόξος ο Θέος”! Και να σκεφθείτε πως τα μουλάρια ήταν πραγματικά τετρακίνητα οχήματα και ειδικά για τέτοια εδάφη…

 

(*) Ο Νίκος Γαζής είναι δημοτικός σύμβουλος Ελλομένου του Δήμου Λευκάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *