Η παράταξη “Όλοι για τη Λευκάδα” για τους Δασικούς Χάρτες

Η παράταξη “Όλοι για τη Λευκάδα” για τους Δασικούς Χάρτες

  ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 

Αναρτήθηκαν την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, οι δασικοί χάρτες του Δήμου Λευκάδας και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Από τις 29 Ιανουαρίου ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων – ενστάσεων από τους πολίτες, η οποία είναι 105 ημέρες για τους κατοίκους της Ελλάδας, πλέον 20 ημερών για τους διαμένοντες στην αλλοδαπή.

Από τις πρώτες ημέρες της ανάρτησης, άρχισαν να φαίνονται τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Λάθη, παραλήψεις τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, δικαστικών αποφάσεων, πράξεων παραχώρησης, αδειών οικοδομής, κ.α..

Το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να αμφισβητεί τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών στα Ιόνια Νησιά, αν και δεν διαθέτει τίτλους κτήσης, συνεχίζει να διεκδικεί τις δασικές εκτάσεις, υποστηρίζοντας ότι του ανήκουν, μολονότι ο νόμος αλλά και η νομολογία, ορίζει ρητά ότι υφίσταται εξαίρεση για τα Ιόνια Νησιά όσον αφορά το βάρος του ιδιώτη να αποδείξει ότι αυτές του ανήκουν. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τους πολίτες να προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη για να αποδείξουν ότι τους ανήκουν οι ιδιοκτησίες τους που περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις, με αποτέλεσμα να υφίστανται ταλαιπωρία αλλά και οικονομική επιβάρυνση.

Οι προθεσμίες που καθορίστηκαν είναι ασφυκτικές, δεδομένου ότι βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, με απαγόρευση μετακινήσεων. Ταυτοχρόνως οι διαδικασίες που προβλέπονται, είναι εξαιρετικά σύνθετες, αλλά και χρονοβόρες. Όλα αυτό έχουν ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες, να μην μπορούν να γίνουν δικαιοπραξίες ή να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, να παγώνουν με άλλα λόγια διάφορες οικονομικές δραστηριότητες.

Τέλος, σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η οικονομική επιβάρυνση με την μορφή παραβόλων, μετακινήσεων, κ.λπ. που στις σημερινές συνθήκες για πάρα πολλούς συνιστά πρόβλημα.

 

Με βάση τα παραπάνω, στηρίζοντας τους συμπολίτες μας σε Λευκάδα, Κάλαμο και Καστό, απαιτούμε από την κυβέρνηση:

 

  1. Να ανασταλεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Να επικαιροποιηθούν προκειμένου να λάβουν υπόψη τους τις όποιες πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, αποφάσεις αναδασώσεων, οικοδομικές άδειες, κ.λπ.. Να αναρτηθούν δε εκ νέου, μετά την επικαιροποίησή τους.

 

  1. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων – ενστάσεων να αρχίζει μετά το πέρας της πανδημίας, όταν και θα αρθούν τα εμπόδια των μετακινήσεων και να μην είναι μικρότερη των 8 μηνών, πλέον του ενός (1) μήνα για τους κατοίκους της αλλοδαπής.

 

  1. Η υποβολή αντιρρήσεων – ενστάσεων να γίνεται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

 

  1. Τα γεωτεμάχια αγροτικής μορφής που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν τη μορφή δασικής έκτασης, να μην διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου (άρθρο 62 του Ν. 998/1979)  και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν ισχύει για τα Ιόνια Νησιά. Το Δημόσιο επομένως, να δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας, με εξαίρεση όσες περιπτώσεις αφορούν προστατευόμενες περιοχές ή οριοθετημένα δασικά οικοσυστήματα.

 

  1. Μέχρι την οριστική κύρωση των δασικών χαρτών να ισχύουν οι πράξεις που έχουν εκδοθεί και ιδιαίτερα οι τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, βάσει των οποίων οι ιδιοκτησίες να δύνανται να μεταβιβαστούν. Για τις μη δασικές εκτάσεις να ισχύει ότι η επίδειξη αποσπάσματος του προσωρινού δασικού χάρτη είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για την σύνταξη συμβολαίων και την έκδοση αδειών οικοδομής.

 

  1. Σε όσους από τους δασωμένους αγρούς, τελικά, διατηρήσουν τη σημερινή τους μορφή, θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια μορφής αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους. Μόνο έτσι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο θα έχει σωστή εφαρμογή.

 

Λευκάδα 11/2/2021

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *