Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτη μας

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτη μας

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτη μας

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν Εὐλογημένο Λαό

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Περιτομήν, δέχεται τῇ ὀγδοάδι Χριστός,

τῆς ἑαυτοῦ γεννήσεως·

καὶ ταύτης σήμερον, τὴν σκιὰν καταστέλλει,

τὸ φῶς ἑξανατέλλων, τῆς νέας χάριτος».

(ᾡδὴ α’ Κανόνος Ἑορτῆς)

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Παιδιά μου ἐν Κυρίω ἀγαπημένα,

Στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, στό ὁποῖο εἰσήλθαμε, μέ τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πρίν ἀπό λίγες ὧρες, στρεφόμαστε μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Δωρεοδότη Κύριό μας, ἀπό τόν ὁποῖο προέρχεται «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον». Γιατί ἡ εἴσοδος στό νέο ἔτος μᾶς ὑπενθυμίζει τή διπλή δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν καθένα ἀπό ἑμᾶς: τή δωρεά τοῦ παρελθόντος ἔτους, τό ὁποῖο μᾶς ἀξίωσε νά ὁλοκληρώσουμε μέ εἰρήνη καί ὑγεία -καί μάλιστα μέσα σέ πολύ δύσκολες συνθῆκες-, ἀλλά καί τή δωρεά τοῦ νέου ἡμερολογιακοῦ ἔτους, τό ὁποῖο ἡ ἀγάπη Του μᾶς προσφέρει γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας πρός τόν τελικό προορισμό τῆς ζωῆς μας, πού εἶναι ἡ συνάντησή μας μαζί Του.

Kάθε χρονιά ἀποτελεῖ εὐκαιρία δράσεως γιά τό καλό, γιά τήν πρόοδο, γιά τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι μόνο πρόσκαιρος καί ἐφήμερος ἀλλά καί αἰώνιος. Γιατί ὁ ἀληθινός σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ συνάντησή μας μέ τόν Θεό, ἕνας σκοπός πού πραγματώνεται μέσα ἀπό τά μικρά καί φαινομενικά ἀσήμαντα πού ζοῦμε κάθε ἡμέρα τοῦ χρόνου, τόν ὁποῖο μᾶς χαρίζει ὁ Θεός. Κάθε χρόνος εἶναι μία εὐκαιρία δράσεως καί ἀγώνα πού δέν πρέπει νά τήν ἀφήσουμε νά περάσει ἀνεκμετάλλευτη. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά ἄλλη μία φορά γιά τόν χρόνο πού μᾶς χαρίζει καί ἄς προσπαθήσουμε νά τόν ἀξιοποιήσουμε μέ τή χάρη καί τή βοήθειά Του.

Ἄς Τοῦ ζητήσουμε νά χαρίσει σέ ὅλους μας «εὔφορον και ὑγειές τό ἔτος». Στά χέρια τοῦ Θεοῦ βρίσκονται τά πάντα καί ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ἀλλάξει τήν πορεία τους, γιά τό καλό μας καί νά μᾶς προστατεύσει ἀπό ὁτιδήποτε μᾶς ἀπειλεῖ, ἀπό ὁτιδήποτε προκαλεῖ ἡ δική μας ἀνευθυνότητα, ἡ δική μας ἀπροσεξία, ἡ δική μας ἀδιαφορία γιά τόν κόσμο καί τούς συνανθρώπους μας.

Γι᾽ αὐτό καί ὁλόθυμη εἶναι ἡ εὐχαριστία μας καί ἡ δοξολογία μας πρός τόν Θεό σήμερα. Εὐχαριστία καί δοξολογία, γιατί, παρά τίς δυσκολίες καί τίς ἀντιξοότητες, πού μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσαμε τόν χρόνο πού πέρασε ὡς ἄτομα, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος καί ὡς ἀνθρωπότητα, ἱδιαιτέρως ἀπό τήν φοβερά πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ Θεός δέν ἀπέστρεψε τό πρόσωπό Του ἀπό τῶν τέκνων Του. Μᾶς διαφύλαξε κάτω ἀπό τήν κραταιά σκέπη Του καί μᾶς προστάτευσε μέ τή χάρη Του.

Εἴμαστε εὐγνώμονες λοιπόν γιά τήν πατρική μέριμνά Του καί τήν προστασία του, ἰδιαιτέρως καθώς ζοῦμε σέ ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ θέατρο πολέμων καί συγκρούσεων μεταξύ τῶν λαῶν· σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν ὁδηγηθεῖ μακριά ἀπό τά σπίτια καί τίς οἰκογένειές τους, στούς δρόμους τῆς προσφυγιᾶς· σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο χιλιάδες ἄνθρωποι, ἄν καί παραμένουν στόν τόπο τους, ἔχουν ἀναγκασθεῖ νά ζοῦν μέ τόν φόβο καί τήν ἀγωνία τοῦ κινδύνου· σέ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο χιλιάδες παιδιά ἔχουν ἀναγκασθεῖ νά ζοῦν χωρίς γονεῖς, χωρίς σχολεῖο, χωρίς φροντίδα, χωρίς προοπτική καί ἐλπίδα γιά τό μέλλον.

Αἰσθανόμαστε εὐγνώμονες πρός τόν Θεό, γιατί παρά τίς ἀπειλές πολέμων καί ἀντιπαραθέσεων πού σοβοῦν στήν περιοχή μας, μᾶς διατήρησε ἐν εἰρήνῃ. Γι᾽ αὐτό καί τόν παρακαλοῦμε θερμά νά χαρίσει στό νέο ἔτος τήν εἰρήνη καί τήν ὁμόνοια στήν κοινωνία, στήν πατρίδα μας καί στόν πολύπαθο κόσμο μας. Γιατί μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νά προσφέρει τήν εἰρήνη στόν κόσμο καί στίς ψυχές μας. Μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νά μαλακώσει τή σκληρότητα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἀλαζονεία τῆς ἰδεολογίας τους ἤ καί μέ τόν θρησκευτικό φανατισμό τους ἐπιχειροῦν νά ἐπιβληθοῦν στούς ἀνθρώπους, καταστρέφοντας τίς ζωές τους, γεμίζοντας μέ φόβους τίς ψυχές τους καί διαλύοντας τά ὄνειρά τους.

Αδελφοί μου και Παιδιά μου,

Ἡ εἴσοδός μας στό νέο χρόνο μᾶς ὑπενθυμίζει τή θνητότητά μας, πού σημαίνει ὅτι δέν εἴμαστε στάσιμοι. Εἴμαστε διερχόμενοι, δηλαδή ἔχουμε προορισμό, ἄρα βρισκόμαστε σέ πορεία πού ἔχει ἐνδιαφέρον, σκοπό, παραστάσεις, βιώματα, τέλος. Ἡ ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους εἶναι πάντοτε ἀνατολὴ ἐλπίδας γιά τόν πολύπαθο καί πολυταλανισμένο κόσμο μας. Αὐτές τίς πάνσεπτες καί πανευφρόσυνες ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου πού διανύουμε, αἰσθανόμαστε περισσότερο τήν ἀνάγκη νά προστρέξουμε στόν Πανάγιο Θεό καί τούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά ἀποθέσουμε εὐλαβικά τίς ἐλπίδες μας καί τά ὁράματά μας γιά ἕνα μέλλον ὑγιές ψυχικά καί σωματικά, ἀγαθότερο τοῦ τωρινοῦ, ὅπου ὁ ἄνθρωπος θά λαμπρύνεται μεταμορφούμενος στή δόξα τοῦ ἁγιοτριαδικοῦ Θεοῦ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Ἄς Τόν παρακαλέσουμε λοιπόν νά μᾶς χαρίσει ἕνα χρόνο εἰρηνικό, χωρίς φυσικές καταστροφές, χωρίς θλιβερά καί λυπηρά γεγονότα, χωρίς τήν ἀβάστακτη δοκιμασία τῆς ἐπιβίωσης ἀπό τήν λοιμική πανδημία τοῦ κωρονοϊοῦ. Ἄς μᾶς χαρίσει τή δύναμη καί τήν ὑπομονή γιά νά ἀγωνιζόμαστε γιά τό ἀγαθό. Ἄς μᾶς κάνει πιό δεκτικούς στόν λόγο Του καί πιό πρόθυμους νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές Του.

Ἐπαναλαμβάνοντας αὐτή τήν ὥρα τή δέηση τῆς Ἐκκλησίας μας πρός τόν Θεό: «Δός ἡμῖν, Κύριε, ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύκλον τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ διελθεῖν», ἄς ἐμπιστευθοῦμε τή ζωή μας καί τόν κόσμο ὅλο στήν ἀγάπη Του. Εὔχομαι σέ ὅλους ὁ νέος χρόνος νά εἶναι γεμάτος ἀπό τή χάρη καί τίς δωρεές Του.

Εὐλογημένο ἀπό τοῦ Κυρίου Παντοκράτορος τό νέο ἔτος 2021.

Διάπυρος πρός τόν ἐν σαρκί περιτμηθέντα Κύριον εὐχέτης ὅλων σας

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΑΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.