“Όλοι για τη Λευκάδα”: Τι προτείνουμε για την κρίση

“Όλοι για τη Λευκάδα”: Τι προτείνουμε για την κρίση

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας της 4ης Νοεμβρίου 2020,                     η Παράταξή μας παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρόταση που είχε έγκαιρα καταθέσει για την ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση και ανακούφιση από τα προβλήματα      της υγειονομικής κρίσης, των δημοτών της Λευκάδας, του Καλάμου, του Καστού      και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας.

Κατά τη συζήτηση η πρότασή μας συνδιαμορφώθηκεσυμπληρώθηκε από τις υπόλοιπες Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, τέθηκε σε ψηφοφορία σε αντιδιαστολή   με την κοινή πρόταση της Πλειοψηφίας (ΚαλούΣολδάτου) και έλαβε 11 ψήφους       [5 από «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ», 3 από «ΔΙΑΥΛΟΣ», 2 από «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και 1 από «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»].

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Για την ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση των δημοτών της Λευκάδας, του Καλάμου και του Καστού, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας,  προτείνουμε τα εξής μέτρα:

Η απαλλαγή από δημοτικά τέλη, να ισχύσει για 6 μήνες (μέχρι το Μάιο 2021) και να επαναξιολογηθεί στο τέλος του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

H αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων να ισχύσει μέχρι 30/6/2021.

 1. Ανταποδοτικά τέλη (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, τέλη ύδρευσης –αποχέτευσης).

α) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω κοροναϊού καθώς και των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που ανεστάλη ή διακόπηκε η λειτουργία τους.

β) Απαλλαγή κατά 100% των εργαζομένων που το εισόδημά τους μειώνεται στο 50%, καθώς και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με περιορισμένη τη δραστηριότητά τους και με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, λόγω των έκτακτων μέτρων. Στην απαλλαγή να συμπεριλαμβάνεται και η 1η κατοικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης που πλήττεται.

γ) Απαλλαγή κατά 50% των εργαζομένων και συνταξιούχων του αγροτικού τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι).

 1. Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κοροναϊού και δεν κάνουν χρήση παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

Απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη, έως 31/5/2021.       

 1. Απαλλαγή είσπραξης των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καθώς και του τέλους παρεπιδημούντων των επιχειρήσεων, έως 31/5/2021.
 2. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων, μέχρι 31-5-2021, στις οφειλές όλων των δημοτών.
 3. Απαλλαγή καταβολής τροφείων στο βρεφικό, βρεφονηπιακό και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας.
 4. Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Λευκάδας.
 5. Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων σε επιχειρήσεις και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων.
 6. Απαλλαγή κατά 100% των τελών ταφής και του τέλους ψυκτικού θαλάμου, για όλους και σε όποια κοιμητήρια αυτά επιβάλλονται.
 7. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων διακοπών υδροδότησης λόγω οφειλών.
 8. Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις, αυτά θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
 9. Προτείνουμε τα μέτρα απαλλαγής ή αναστολής οικονομικών υποχρεώσεων, να ισχύσουν και για τα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Δήμου Λευκάδας (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ΔΕΠΟΚΑΛ, Σχολικές Επιτροπές, κ.λπ).

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο:

Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων και των τελών ελλιμενισμού, (το τελευταίο σε συνεννόηση με το Υπουργείο).

Για την ΔΕΠΟΚΑΛ:

Απαλλαγή από την καταβολή : τροφείων σε παιδικό και βρεφικό σταθμό και οικονομικής συνεισφοράς στα ΠΑγΟ για όσο διάστημα δεν λειτουργούν.

Για τις Σχολικές Επιτροπές:

Απαλλαγή από την καταβολή των μισθωμάτων των Κυλικείων των Σχολείων, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά.

 1. Σε νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα 12.000 και κάτω να υπάρχει η δυνατότητα και κατόπιν εκτίμησης, η ολική ή μερική διαγραφή χρεών προς τον Δήμο.

Για να είναι υλοποιήσιμα τα προτεινόμενα μέτρα, απαιτείται άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκ μέρους του Δήμου και καθολική ενημέρωση των πολιτών με κάθε  πρόσφορο μέσο.

 1. B. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Επειδή πάντα επιθυμούμε οι προτάσεις μας να είναι ρεαλιστικές – υλοποιήσιμες και κυρίως να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, καταθέτουμε τα παρακάτω για εξισορρόπηση των οικονομικών του, ζητώντας να διεκδικήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση τα εξής:

α) Μόνιμες προσλήψεις για κάλυψη των πάγιων αναγκών των δήμων.

β) Περισσότερες δόσεις για την αποπληρωμή υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων.  

γ) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων, που θα αποτρέψει την κατάρρευση τους, από την μείωση των ανταποδοτικών εσόδων αλλά και από συσσωρευμένες υποχρεώσεις και όχι με δανεισμό, που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

δ) Έκτακτη στελέχωση – στήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και κοινωνικών δράσεων και η ανανέωση για 1 έτος, όσων συμβάσεων εργαζομένων των ΟΤΑ λήγουν.

ε) Ο Ανασχεδιασμός και η παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των Δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και εξόφλησης υποχρεώσεων σε βάρος των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) με συμπλήρωση επιλεξιμότητας δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές, τέλη και απαλλοτριώσεις.

Η επιχορήγηση να είναι δωρεάν και όχι να επιστρέφεται.

στ)  Να μην ισχύσει, ειδικά για φέτος, η ανταποδοτικότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, λόγω της έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ισοσκελίσουν την όποια απώλεια εσόδων.

ζ) Την μείωση κατά 50% της χρέωσης του τιμολογίου της ΔΕΗ προς Συνδέσμους Ύδρευσης και Δήμους.

η) Η πρόβλεψη ενός έκτακτου προγράμματος προμηθειών «Φιλόδημος Προμηθειών» ή όποιου προγράμματος για να καλυφθεί η χρηματοδότηση των Δήμων για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας (ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης, υλικών προστασίας προσωπικού, απολυμαντικών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους, ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και της προμήθειας μηχανημάτων, ανταλλακτικών και κάδων εργασίας).

Η διεκδίκηση και κυρίως η υλοποίηση όλων αυτών, θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην οικονομική ισορροπία του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τέλος, προτείνουμε ορισμένα άμεσα μέτρα που αφορούν την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και την οικονομική στήριξη ομάδων εργαζομένων στο Δήμο που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης:

 • Αύξηση ΤΩΡΑ της χρηματοδότησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο επιπλέον άμεσες προμήθειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο.
 • Αξιοποίηση με παράλληλη ενίσχυση της δομής «Κοινωνικό Συσσίτιο» για επιπλέον σίτιση (εκτός των σημερινών ωφελούμενων) και άλλων ανήμπορων – ευάλωτων συμπολιτών μας, με την συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Επιπλέον ενίσχυση – στελέχωση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και κυρίως του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που για μια ακόμη φορά απέδειξαν περίτρανα την χρησιμότητά τους, μέσω της σημαντικής κοινωνικής παρουσίας και προσφοράς τους.
 • Να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα που είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν για εργαζόμενους σε «ΒσΣ» και «ΚΗΦΗ».
 • Να υπάρξει έκτακτο επίδομα, λόγω της επικινδυνότητας του έργου που

επιτελούν, σε εργαζόμενους στην Καθαριότητα, στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΚΗΦΗ» και σε όλους όσοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Λευκάδα 7-12-2020    

Δημοτική Παράταξη «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.