“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

της Σεβαστής Κωνσταντινίδη

Στις 25/11/2020 το Περιφερειακό Συμβούλιο της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, της Αττικής (με μικρή διαφοροποίηση του κυρίου Τζήμερου, αλλά όχι επί της ουσίας), με ομόφωνη απόφασή του γνωμοδότησε αρνητικά επί του σχεδίου δημιουργίας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Απόφαση του Π.Σ. Αττικής και το ψήφισμα που τη συνοδεύει δεν εναντιώνονται απλά στην δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. στην περιοχή του Πόρου αλλά και είναι πραγματικός καταπέλτης γενικότερα ενάντια στο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών.

Μετά από λίγες ημέρες και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου τους στο Πανελλήνιο Συντονιστικό ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού, συντασσόμενο με τους Δήμους Πόρου, Ξηρομέρου, με στόχο τη ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες καθώς και τη στήριξη των αιτημάτων των δύο προαναφερόμενων Δήμων  προς την Κυβέρνηση για μη υλοποίηση αλλά αναθεώρηση του σχετικού σχεδιασμού.

Να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά, ότι η ελληνική Νομοθεσία σχετικά προβλέπει αυτό που διεκδικούν και επισημαίνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι : Ότι δηλαδή, πρώτα πρέπει να γίνουν  τα Γενικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον παράκτιο νησιωτικό χώρο και στη συνέχεια να εκδοθούν τα Ειδικά.

Όλοι πλην των κ.κ. δημάρχου Λευκάδας κ. Καλού και του σταθερού συνοδοιπόρου του κ. Σολδάτου οι οποίοι … έγραψαν ιστορία. Καθώς προκειμένου να αποφύγουν την Προ Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Λευκάδας της 4ης/12/2020 όπως δημοσίως το ζητήσαμε τόσο εμείς με σχετικό άρθρο μας, όσο και η δημοτική παράταξη “Όλοι για τη Λευκάδα” με ανακοίνωση της, με στόχο να ακυρωθεί η πλειοψηφική απόφαση της 23/11/2020 του Δ.Σ. που είχαν λάβει οι προαναφερόμενοι συνεργαζόμενοι.

Αίτημα όλων των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου  Λευκάδας, ήταν να εκδοθεί νέα ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση ταυτισμένη με την απόφαση των Δήμων Ξηρομέρου και Πόρου, αλλά  και ταυτισμένη τόσο με την πρώτη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου, όσο και με τα σχετικά ψηφίσματα των κατοίκων του Καλάμου και του Καστού.

Όλως περιέργως, μια μόλις ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Παρασκευής (04-12-20) του Δ.Σ. Λευκάδας, μετά από κατεπείγουσα συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου του Καλάμου λήφθηκε νέα (;) απόφαση, ή καλύτερα μια …ερμηνευτική απόφαση,  με την οποία διευκρινίζονταν  τι «εννοούσε» η προηγούμενη (!)

Τις δυο αυτές αποφάσεις επισυνάπτουμε και μπορείτε (χωρίς λογοκρισία, όπως συνέβη στο Δ.Σ. της 4ης Δεκεμβρίου 2020) να τις διαβάσετε.

Εμείς απλά θα σταθούμε μόνο στην παράγραφο 4 της δεύτερης και τελευταίας απόφασης του κοιν. συμβουλίου Καλάμου, ότι δηλαδή : “Οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή θέση ή τοποθέτηση στην παρούσα φάση μόνο σύγχυση δημιουργεί και αδυνατίζει την σθεναρή στάση μας όπως αυτή ρητά εκφράσθηκε από τις αποφάσεις μας”.

 

Απάντηση στους εμπνευστές αυτής της παραγράφου που, δεν χρειάζεται και πολύ για να καταλάβει κανείς ποιοι είναι (και που παραπέμπει σε άλλες εποχές) έχουν ήδη δώσει και συνεχίζουν να δίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια και οι δήμαρχοι των Δήμων Πόρου, Ξηρομέρου, Μεγαρέων, η Περιφέρεια Αττικής, βουλευτές κάθε κόμματος της Αιτωλοακαρνανίας και αλλούθε, η επιτροπή αγώνα καθώς και οι κάτοικοι του Καλάμου και του Καστού με σχετικά ψηφίσματά τους.

 

Σε ότι μας αφορά του γνωστοποιούμε ότι, παρά την … παράγραφό τους, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σταθεροί στην αρχική μας θέση και να απαιτούμε για το Δήμο μας :

 

α) Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.

 

β) Την άμεση πρόσκληση των εκπροσώπων της Τ.Α. ά και β΄ βαθμού στον εν εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών», στον οποίο η Τ.Α. θέτει δύο και μόνο στοιχειώδεις όρους: (i) πριν της θεσμοθέτησής του νέου Πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου του παράκτιου χώρου και (ii)για την αδειοδότηση Π.Ο.Α.Υ. και ιχθυοτροφείων, να προβλέπεται στο εξής επί ποινή ακυρότητας η σύμφωνη γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και όχι η απλή γνώμη τους (η οποία περιφρονείται διαχρονικά έως σήμερα).

γ) Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της Τ.Α. -και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών- αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιμου Χωροταξικού Πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι η Πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί ες αεί ακραίες συγκρούσεις των τοπικών κοινωνιών, τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και ανάμεσα σε αυτές, την Πολιτεία και τον εν λόγω κλάδο.

Διότι καμία παράγραφος δεν μπορεί να αλλοιώσει την βούληση των τοπικών κοινωνιών των νησιών της Λευκάδας, του Καλάμου και του Καστού. και

Διότι κ. Καλέ και κ.Σολδάτε, εμείς θεωρούμε τίτλο τιμής το  «δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις» και θα επιμείνουμε να το κάνουμε…

 

                                           Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

                                                πρώην Δήμαρχος Καρυάς

                                                 Δημ. Σύμβουλος Λευκάδας

                                                με την παράταξη «δίαυλος»

Επισυνάπτονται:

  1. Η πρώτη απόφαση του τοπικού συμβουλίου Καλάμου:

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

*****

2. Η δεύτερη απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Τ.Κ. Καλάμου, εν όψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας της 4ης Δεκεμβρίου 2020:

***

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

“Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *