Αλήθειες για την κατασκευή αποχέτευσης Ελλομένου

Αλήθειες για την κατασκευή αποχέτευσης Ελλομένου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλήθειες για το έργο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης                                             Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου».

Το ιστορικό παραλαβής του έργου και η λειτουργία του δικτύου.

 

Με αφορμή τα όσα «κυκλοφορούν» για το έργο του Δικτύου Αποχέτευσης της Δ.Ε. Ελλομένου και για την αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτουμε σχετικές πληροφορίες και το ιστορικό παραλαβής του έργου. Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι το έργο αυτό, δεν σχετίζεται με την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (της Μονάδας δηλαδή), το οποίο ήταν ένα διαφορετικό έργο.

Ο πρώην Δήμος Ελλομένου αποφάσισε την κατασκευή του έργου του Δικτύου, προϋπολογισμού 6.800.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.», η οποία υπέγραψε τη Σύμβαση Εκτέλεσης την 29-1-2008 και ολοκλήρωσε το έργο την 31-1-2012.

Λόγω διαπιστωθέντων εισροών στο δίκτυο από τα φρεάτια συνδέσεων καταναλωτών (παροχετεύσεως) και από κεντρικά φρεάτια, ακολούθησε μια μακρά περίοδος ελέγχων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Λευκάδας και εργασιών στεγανοποίησης από τον ανάδοχο.

Ποιο συγκεκριμένα και σε ότι αφορά τη δική μας θητεία (1/9/2014 – 31/8/2019) :

Τον Νοέμβριο 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθόρισε τις χρεώσεις σύνδεσης των χρηστών με το δίκτυο και τα τέλη χρήσης του -μειώνοντας δραστικά τα τέλη σύνδεσης από 600 σε 200 €- η εφαρμογή των οποίων άρχισε τον Ιανουάριο του 2015.

Στις αρχές του 2015 άρχισαν να συνδέονται οι καταναλωτές στο δίκτυο και στις 23-3-2015 έγινε διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου, με ορισμένες παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής σχετικά με ελαττώματα του αποχετευτικού δικτύου και ενός αντλιοστασίου. Σημειωτέον ότι η διοικητική παραλαβή για χρήση, δεν υποκαθιστά την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Επειδή παρατηρούνταν συνεχείς εισροές στο δίκτυο σε ποσότητες δυσανάλογα μεγάλες με τις αναμενόμενες από τον αριθμό των συνδεδεμένων χρηστών και μεγάλες συγκεντρώσεις θαλασσινού νερού που οφείλονταν σε ελαττώματα του δικτύου, η επιτροπή προσωρινής παραλαβής ανέβαλε την παραλαβή και συνέταξε την 21-10-2015 «Πρωτόκολλο Διακοπής Προσωρινής Παραλαβής».

Ως Δημοτική Αρχή εκείνης της περιόδου, σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, απαιτήσαμε από τον ανάδοχο να ελέγξει το δίκτυο και να αποκαταστήσει τις βλάβες που είχαν διαπιστωθεί. Όμως παρά τις εργασίες αποκατάστασης εξακολουθούσαν να παρατηρούνται σημαντικές εξωτερικές εισροές στο δίκτυο.

Έτσι αποφασίσαμε να γίνει, με χρήση κάμερας, ενδοσκοπικός έλεγχος των σωληνώσεων βαρύτητας και βιντεοσκόπηση, η οποία ανατέθηκε σε ιδιωτικό συνεργείο. Η βιντεοσκόπηση και συγχρόνως ο καθαρισμός του δικτύου πραγματοποιήθηκαν σε δυο φάσεις κατά τα έτη 2016, 2017 και αφορούσαν σε 8.500 μέτρα από τα συνολικά 12.100 μέτρα. Εντοπίστηκαν σημεία που έπρεπε να αποκατασταθούν βλάβες και ο ανάδοχος ανέλαβε τη διόρθωσή τους.

Τον Νοέμβριο του 2018 ο ανάδοχος ενημέρωσε εγγράφως την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευών και ζήτησε την συνέχιση και ολοκλήρωση της προσωρινής παραλαβής του έργου, η οποία να θεωρούνταν και ως οριστική, λόγω παρέλευσης του χρόνου συντήρησης που ο ίδιος είχε υποχρέωση να εκτελεί.

Στη συνέχεια με ελέγχους που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 οι εξωτερικές εισροές στο δίκτυο εξακολουθούσαν να είναι μεγάλες καθώς και η ύπαρξη θαλασσινού νερού ήταν σημαντική. Γι αυτό η επιτροπή παραλαβής την 30-1-2019 συνέταξε πρωτόκολλο 2ης διακοπής προσωρινής παραλαβής. Κατόπιν, στις 15-3-2019, η Επιτροπή συνεδρίασε πάλι παρουσία του αναδόχου, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του τεχνικού συμβούλου και συζητήθηκε το θέμα στο σύνολό του, χωρίς όμως να συμφωνηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Όμως την 21-2-2019 ο ανάδοχος κατέθεσε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΟΜΕΔΙ), ένσταση κατά του πρωτοκόλλου 2ης διακοπής προσωρινής παραλαβής.

Η ένσταση εκδικάστηκε την 28 Μαΐου 2019 από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ και έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία, παρά την αρνητική εισήγηση του εκπροσώπου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος και καταψήφισε την ένσταση. Έτσι τον Ιούλιο του 2019 το ΥΠΟΜΕΔΙ αποφάσισε την αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Από την έναρξη των ενδοσκοπικών ελέγχων στις σωληνώσεις μέχρι και την 31-8-2019, για την κατά το δυνατό καλύτερη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου, ως Δημοτική Αρχή είχαμε θέσει σε προτεραιότητα τη στήριξη των αντλιοστασίων με αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μηχανημάτων που υφίσταντο φυσιολογικές φθορές λόγω χρήσης.

Επίσης από τον Οκτώβρη του 2017 και κατά τα έτη 2018 και 2019 αναθέταμε σε ειδικευμένο ιδιώτη την επίβλεψη λειτουργίας και στήριξης του δικτύου, με ετήσια σύμβαση έργου με τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου».

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας που παραποιείται εσκεμμένα από κάποιους καλοθελητές!

Επειδή οι Βιολογικοί Καθαρισμοί και τα δίκτυα αποχέτευσης με τη σωστή λειτουργία τους συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, καλούμε τη Δημοτική αρχή να μεριμνήσει :

  1. Οι χρήστες του δικτύου να πραγματοποιούν τεχνικά σωστές συνδέσεις και να μην διοχετεύουν όμβρια στο δίκτυο.
  2. Οι επαγγελματίες εστίασης να κάνουν σωστή χρήση του λιποσυλλέκτη στα καταστήματά τους.
  3. Για την επίβλεψη και στήριξη με ειδικευμένο προσωπικό τόσο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων όσο και του δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Ελλομένου. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει πράξει, με σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του δικτύου.

 

Λευκάδα: 6-11-2020  

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *