“Ολοι για τη Λευκάδα”: Ενημέρωση για την Λαγκάδα

“Ολοι για τη Λευκάδα”: Ενημέρωση για την Λαγκάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την εξέλιξη του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας».

Ένα δημοπρατημένο έργο, δεν εκτελείται εδώ και 1 χρόνο για 500.000 € !

Η ορεινή Λευκάδα κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνδέεται οδικά με τις παραλίες της δυτικής πλευράς του νησιού, μέσω του δρόμου της Λαγκάδας, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο οδόστρωμα, κυρίως όμως στο σύστημα προστασίας της ασφαλούς κυκλοφορίας και διέλευσης (τοιχία προστασίας πρανών και αντιστήριξης, φράκτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων), από τον σεισμό της 17-11-2015. Τότε ο δρόμος είχε καταστεί απροσπέλαστος από καταπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων βράχων λόγω κατολισθήσεων.

Ο δρόμος κρίθηκε από εμπειρογνώμονες (κλιμάκιο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) και αρμόδιους φορείς (κυρίως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) ακατάλληλος για τη διέλευση οχημάτων λόγω επικινδυνότητας. Έτσι παρά τον αρχικό καθαρισμό των βραχοπτώσεων (εξακολουθούν να συμβαίνουν ως σήμερα) παραμένει κλειστός, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου που θα τον καταστήσει ασφαλή.

Η Παράταξή μας «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ», ως δημοτική αρχή την περίοδο 2015-2019, άμεσα μερίμνησε (όπως εξάλλου έπραξε και για τα άλλα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός) για εκπόνηση μελέτης και εξεύρεση πόρων, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του δρόμου με ασφάλεια για τους χρήστες του και όχι μικροπαρεμβάσεις.

Έτσι τον Οκτώβρη του 2017 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 2.800.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αποδοχή της πίστωσης έγινε με την 491/28-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης από τις αρχές του 2017 είχαν αρχίσει οι διαδικασίες για την δημοπράτηση της μελέτης του έργου που έγινε στις 30-5-2017. Μετά από σχετική καθυστέρηση που προκλήθηκε, κυρίως από ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων, η σύμβαση για τη μελέτη υπεγράφη από τον τότε δήμαρχο Κ. Δρακονταειδή και την ανάδοχο εταιρία «Encodia Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ» στις 13-4-2018, ενώ εγκρίθηκε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 406/17-12-2018.

Η μελέτη προβλέπει επεμβάσεις σωστικού χαρακτήρα στον δρόμο μήκους 1,7 km, με σκοπό τη διασφάλιση της ευστάθειας της οδού υπό στατική φόρτιση και από συνήθεις μικρούς σεισμούς καθώς και την προστασία της οδού από συνήθεις λιθοπτώσεις. Τα μέτρα προστασίας αφορούν:

α) Βελτίωση της ευστάθειας των πρανών του δρόμου.

β) Επιφανειακή αποστράγγιση και διευθέτηση ομβρίων.

γ) Ανακατασκευή εσωτερικής αύλακας του δρόμου.

δ) Κατασκευή φρακτών προστασίας και ανάσχεσης βραχοπτώσεων.

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Δεκέμβρη του 2018 (αμέσως μετά την έγκριση της μελέτης από το Δ.Σ.) και η σύμβαση εκτέλεσής του υπεγράφη με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας (ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) στις 4-7-2019.

Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε και άρχισε τις εργασίες από το τέλος Ιουλίου 2019. Στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψε ζήτημα για επιπλέον εργασίες και την ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης περίπου 500.000 €. Τον Οκτώβριο του 2019 σταμάτησαν οι εργασίες, μέχρι να εγκριθεί το επιπλέον ποσό.

   Από τότε, πριν δηλαδή 1 χρόνο, τίποτα στην πράξη δεν έχει γίνει.

Εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας έχει ειπωθεί ότι ζητήθηκε η επιπλέον χρηματοδότηση και ότι από τη μεριά της κυβέρνησης υπάρχουν υποσχέσεις.

Για να περατωθεί το έργο και να δοθεί ο δρόμος σε χρήση, κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την οικονομία των κατοίκων κυρίως της ορεινής Λευκάδας, ΚΑΛΟΥΜΕ :

  1. Την Δημοτική Αρχή να εντείνει, έστω και καθυστερημένα, τις προσπάθειες για την εξεύρεση των επιπλέον πόρων για το έργο.
  2. Το Υπουργείο να εγκρίνει άμεσα και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, την συμπληρωματική χρηματοδότηση των 500.000 €.

 

Λευκάδα 16.10.2020 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.