Πάγια προκαταβολή κοινοτήτων

Πάγια προκαταβολή κοινοτήτων

της Σεβαστής Κωνσταντινίδη

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας συστάθηκε η πάγια προκαταβολή έτους 2020 το ύψος της οποίας για κάθε Κοινότητα, καθορίζεται σύμφωνα με τον πληθυσμό της και ανέρχεται στο ποσό των:

α) 1.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους,

β) 2.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως και 2.000 κατοίκους,

γ) 4.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 έως και 10.000 κατοίκους κ.ο.κ.

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, (στο όνομα του οποίου δηλαδή εκδίδεται το Χρηματικό Ένταλμα και ο οποίος ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής), είναι κατά περίπτωση ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.  Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στο Δήμο και για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος (Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας) ή οι αναπληρωτές αυτών (που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του Δήμου). Οι υπεύθυνοι κίνησης και οι αναπληρωτές τους θα ορισθούν με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Δευτέρα 13/04/2020 (θέμα 10ο) .

Από την πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010, μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών. και

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

πρώην Δήμαρχος Καρυάς

Δημοτική Σύμβουλος Λευκάδας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.