Αντίθετος ο Δικηγορικός Σύλλογος με τους σχεδιασμούς για το ΤΑΟΛ

ΤΑΟΛ σμικρ.

Με σαφήνεια αντιτίθεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας, ο οποίος μάλιστα θέτει και ζήτημα νομιμότητας, στους γνωστούς σχεδιασμούς της διοίκησης του Συνεταιρισμού του ΤΑΟΛ για εξεύρεση επενδυτή για το Οινοποιείο στο Κάστρο! Και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Σύλλογος προτείνει την από κοινού με την Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια ή Δήμο) μετεξέλιξη του παλιού οινοποιείου σε κάτι νέο (όπως εκθεσιακό αγροτικό κέντρο συνεργαζόμενο με τις γιορτές Λόγου και Τέχνης) που δεν θα απέχει απ΄ τις διακηρυγμένες αρχές του καταστατικού.

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκάδα 22/10/2014

Επί της από 26-9-2014 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΤΑΟΛ), με την οποία η Διοίκηση του ΤΑΟΛ ζητεί τη συμβολή του Δικηγορικού Συλλόγου (:γραπτές προτάσεις) προκειμένου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η διοίκηση του ΤΑΟΛ «να προχωρήσει στη διερεύνηση της δυνατότητας, του τρόπου και των όρων για την αποτελεσματικότερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου του Οινοποιείου μας στο Κάστρο, στα πλαίσια και στην κατεύθυνση πάντα της πραγματικής αποστολής των στόχων και των επιδιώξεων του συνεταιριστικού κινήματος» και στα πλαίσια του άρθρου 90 παρ. η του νόμου 4194/2013 (Δικηγορικού Κώδικα) επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Α) Η οιαδήποτε χρήση ή επανάχρηση του Οινοποιείου (κτιρίου ΤΑΟΛ στο Κάστρο) δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψιν της τους σκοπούς ιδρύσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού -όπως εξάλλου και η «Πρόσκληση» της Διοικήσεως του ΤΑΟΛ αναφέρει-, ήτοι «την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης» (άρθρο 3 παρ. 1 καταστατικού ΤΑΟΛ).

Β) Με δεδομένο ότι το Οινοποιείο αποτελεί το κύριο αντικείμενο λειτουργίας του Συνεταιρισμού οιαδήποτε πράξη απαλλοτρίωσης του (:μακροχρόνια μίσθωση ισοδυναμούσα με κρυπτόμενη πώληση, πώληση κ.λ.π.) θα αποτελεί στην ουσία μέσο απαξίωσης του Συνεταιρισμού, της συνεταιριστικής ιδέας, των σκοπών του Συνεταιρισμού και «μετάλλαξη» του Συνεταιρισμού σε απλή επιχείρηση του εμπορικού νόμου. Αν μάλιστα αυτή συνδυαστεί με χρήση πέραν των σκοπών του Συνεταιρισμού πιθανόν να δημιουργηθούν και προβλήματα νομιμότητας της οιασδήποτε σχετικής συμβάσεως.

Γ) Για την αξιοποίηση του χώρου του Οινοποιείου υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού (άρθρο 19 παρ. ιε Καταστατικού ΤΑΟΛ), η δυνατότητα σύμπραξης του ΤΑΟΛ με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (άρθρο 3 παρ. 15 Καταστατικού ΤΑΟΛ σε συνδυασμό με το άρθρο 194 παρ. 1 και 2 ν. 3852/2010), ώστε με την αρωγή και την τεχνογνωσία της Περιφερειακής Διοίκησης, της δυνατότητας απορρόφησης προγραμμάτων εκ μέρους της, της ταχύτερης διοικητικής επίλυσης πολεοδομικών ζητημάτων από τις υπηρεσίες της -περιβάλλον, καθορισμός αιγιαλού κ.λ.π.- αλλά και της ευχερέστερης προώθησης και ανάδειξης των τοπικών προϊόντων σε πανελλαδική και παγκόσμια κλίμακα, να ικανοποιούνται πληρέστερα οι στόχοι και οι επιδιώξεις του συνεταιριστικού κινήματος.

Δ) Επιπλέον, σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδος θα μπορούσε η όλη τοποθεσία (περιλαμβάνουσα και το «Τουριστικό Περίπτερο» του Κάστρου) λόγω της «στρατηγικής» της θέσης να αναδειχθεί α) ως σημείο προώθησης-διαφήμισης των τοπικών προϊόντων των αγροτών μας με παράλληλη λειτουργία εκθεσιακού και μουσειακού πολυχώρου, αλλά και β) ως «σημείο αναφοράς» της πόλης και όλου του νομού, συνδυαζόμενη θεματικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες στα πλαίσια των «Γιορτών Λόγου και Τέχνης».

Ε) Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση (α΄ και β΄ βαθμού)από την πλευρά της και στα πλαίσια των επιταγών του νόμου και της αποστολής της μπορεί να συνδράμει στην επιβίωση και στην ανάπτυξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού, λόγω του προφανούς αμοιβαίου οφέλους, αλλά και στην ελαχιστοποίηση του κόστους υλοποίησης της πρότασης με το τεχνικό και επιστημονικό δυναμικό της.

Ο Πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ
Η Γραμματέας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *