Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 15/9/2014 – Τα θέματα

αρχική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 20ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 15η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 10:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09. (Εκδίκαση υπόθεσης 17/9/2014στον Άρειο Πάγο)

  Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 2ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09. (Εκδίκαση υπόθεσης 24/9/2014 στ ΣτΕ)

 Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό κατόπιν κληρώσεως δύο δημοτικών συμβούλων, ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, για αντικατάσταση αιρετών μελών της επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων – οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014.

  Εισηγητής:   Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4o:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό κατόπιν κληρώσεως δύο δημοτικών συμβούλων, ενός τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, για αντικατάσταση αιρετών μελών της επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών για διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2014.            

Εισηγητής:   Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 5ο:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.

   Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 6ο:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Βοσκοτόπων, περί διαπίστωσης αυθαίρετης βοσκής.

Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

Εισηγητής:   Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 8ο:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, προκειμένου για πειθαρχικές υποθέσεις δημοτικών υπαλλήλων για τις οποίες επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν.4018/11.

  Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 9ο:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.:

  1. Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία -Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας
  2. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 10ο:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

  Εισηγητής:Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 12ο:Απόφαση Δ.Σ. ορισμό του Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85).

  Εισηγητής:Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 13ο:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό μελών στη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία:

« Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.»

Εισηγητής:Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΘΕΜΑ 14ο:Aπόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 219/11.07.14 απόφασης Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Δ. Καρυάς».  Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 15ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμός Οδικού Δικτύου Εξωραϊσμοί-Αναπλάσεις Λιμανιών και Εξωτερικών Χώρων Νήσου Καλάμου».

   Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 16ο:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:»Συντηρήσεις σε δασικούς-αγροτικούς δρόμους για πυροπροστασία».

 Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *