Ανακοίνωση για πηγάδια και γεωτρήσεις

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας

Λευκάδα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145893 (ΦΕΚ 1212/Β’/13-05-2014)
1. Έχει παραταθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) (από 15 Μαΐου 2014, που ήταν η αρχική προθεσμία σύμφωνα με την 145026 ΚΥΑ [ΦΕΚ 31/Β’/14-01-2014])
2. Έχει παραταθεί μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015 η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας χρήσης νερού (από 30 Σεπτεμβρίου 2014, που ήταν η αρχική προθεσμία σύμφωνα με την 145026 ΚΥΑ [ΦΕΚ 31/Β’/14-01-2014])
3. Επίσης στο άρθρο 1 της παραπάνω ΚΥΑ, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ηλεκτροδότηση αγροτικής εγκατάστασης (νέας ή υφιστάμενης).

Η διαδικασία είναι απλή χωρίς την απαίτηση δικαιολογητικών και γίνεται με την συμπλήρωση Αίτησης που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

Επισημαίνεται ότι για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. Επίσης σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής Ε.Μ.Σ.Υ.

Το Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανία του Δήμου μας (τηλ. 2645360593) είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και ενημέρωση καθώς και για τη συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *