Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Μ. Τετάρτη 16-4-14 – Τα θέματα

Δ.Σ. ΤΗΣ 30-9-13

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16.04.2014 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην πόλη της Λευκάδας στη θέση «Πάλλα, από Αναπαύσεως έως Πεφανερωμένης». Το ποσό 2.200,22 ευρώ θα δοθεί εξ ολοκλήρου από το Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας κου Ευστάθιου Σκλαβενίτη, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 281 ΚΔΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος – Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταβίβαση μετοχών «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ» από την «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» στην «Κ&G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.» Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Άρδευσης Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ στη θέση Παλαιά Αλυκή». Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καλαμιτσίου». Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα ΟΤ.1 και ΟΤ.2 (σχετ. αριθμ. 36/2014 απόφαση ΕΠΖ). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ.71 (σχετ. αριθμ. 39/2014 απόφαση ΕΠΖ). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 8ο:
Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ.10 (σχετ. αριθμ. 40/2014 απόφαση ΕΠΖ). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για την γνωμοδότηση αριθμ. 2/2014 Δ.Π.Ε. της αριθμ. 16/2010 Π.Ε. Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας(σχετ. αριθμ. 38/2014 απόφαση ΕΠΖ). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 163/2002 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση της αριθμ. 2/2014 ΔΠΕ της αριθμ. 4/1995 ΠΕ. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση ανανέωσης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στην υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη δημόσιας σύμβασης για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας και του ΝΠΔΔ του Δήμου για το έτος 2014. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Δήμο Μεγανησίου. Εισηγητής: Πραξιτέλης Σούνδιας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Ζωή Σκιαδά-Πετούση, Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *