Συνεδρίαση του Περιφ. Συμβουλίου στη Λευκάδα το Σαββατικύριακο 25 & 26-1-2014

ΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 και την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο Διοικητήριο, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Συνεδρίασης Σαββάτου 25 Ιανουαρίου 2014 – Ώρα 10.00

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επερώτηση 1η: Λειτουργία Φωτεινών Σηματοδοτών στα «Τρία Γιοφύρια». Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Ιόνιο Αρχιπέλαγος» κ. Γ. Καρύδης.

Επερώτηση 2η: Αμοιβές και έξοδα μετακίνησης Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών κ.λ.π Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γ. Καλούδης.

Επερώτηση 3η: Σχολικοί Αγώνες. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

Επερώτηση 4η: Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Ένταξη υποέργων στο έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013» του ΠΔΕ. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου της Π.Ι.Ν. για συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής (ΦΕΚ 444 Β΄/26-4-1999). Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Λουτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ. 18Α/07-02-2000) επιτροπή η οποία χαρακτηρίζει τις παραλίες ως πολυσύχναστες ή μη. Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν. 2881/01 για τη «Ρύθμιση θεμάτων ναυαγίων και άλλες διατάξεις». Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 7ο: Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση έργου και προγράμματος ανάπτυξης που αφορά το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε.Ζακύνθου με αντικείμενο της ανέγερση «οικίας Ούγκο Φώσκολο». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης «Μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για την κατασκευή δρόμου προς την Ιερά Μονή Άτρου». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Κουρής.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκρισης προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς με θέμα: «Στήριξη των απόρων της Κεφαλονιάς μέσω της ενίσχυσης προγράμματος διανομής τροφίμων που εκπονείται στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Κεφαλονιάς». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Κουρής.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο (Γ.Φ.Τ.) (Ο Άγιος Γεράσιμος) της Ι.Μ. Κεφαληνίας με θέμα: «Παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο νομό Κεφαλονιάς». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Κουρής.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης «Απόπλους». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Κουρής.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Π.Ε. Λευκάδας, για την κάλυψη θέσεων Πλωτής Γέφυρας. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιος.

ΘΕΜΑ 14ο: Συμπλήρωση απόφασης ΚΥΑ υπ’αριθμ: 67659/09-12-2013 (ΤΕΥΧΟΣ Β΄) – ΦΕΚ 3155/12-12-2013 «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 15ο : Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου, που αφορά σε πεζοδρόμηση 21ης Μαΐου και Αλ. Ρώμα. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 16ο: Ανεπαρκή αεροπορικά δρομολόγια από την εταιρεία Sky Express. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.

ΘΕΜΑ 17ο: Καταγραφή – αποτύπωση και ανάδειξη πολιτιστικού και λαογραφικού θησαυρού της Ιθάκης. Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος – Αρμόδια για θέματα Π.Ε Ιθάκης κα Σαρδελή Σμαράγδα.

ΘΕΜΑ 18ο: Ειδικό φορολογικό καθεστώς στο Ιόνιο όπως και στο Αιγαίο. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Καρύδης.

ΘΕΜΑ 19ο: Ενημέρωση για την ένταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο – βαθμολόγιο (βάσει των Ν.4024/2011 & Ν. 4093/2013) των υπαλλήλων του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς & Ιθάκης «Απόπλους». Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σ. Κουρής.

ΘΕΜΑ 20ο: Κατάργηση τμημάτων Ξένων Γλωσσών. Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Συνεδρίασης Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2014 – Ώρα 16.00

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επερώτηση 1η: Απευθείας αναθέσεις έργων. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γεώργιος Καλούδης.

Επερώτηση 2η: Πυρηνελαιουργείο Βασιλικής. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α » κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Επερώτηση 3η: Οικονομική Ενίσχυση του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γ. Καλούδης.

Επερώτηση 4η: Προβλήματα στο Εθνικό οδικό δίκτυο Κέρκυρας. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

Επερώτηση 5η: Πορθμειακή γραμμή Κέρκυρας- Ηγουμενίτσας. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θεόδωρος Γουλής.

Επερώτηση 6η: Τα Δημόσια ΚΤΕΟ της Π.Ι.Ν. Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α » κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του Κέντρου Περιφερειών της Μεσογείου για το Περιβάλλον ( ΚΕ.ΠΕ.ΜΕ.Π) Εισηγητές: – Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιο Αρχιπέλαγος» κ. Η. Μπεριάτος.

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο νόμου: Δασικά οικοσυστήματα, ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξη και διαχείριση. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μαλακάσης Ιωάννης της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 3ο : Πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις της Π.Ι.Ν υπέρ φορέων και πολιτών για χαράτσια, τέλη κυκλοφορίας, εκποιήσεις Δημόσιας Περιουσίας (Ερημίτης, Λιμάνι Κέρκυρας, Μαρίνες κ.λ.π ), σε εκκρεμείς δίκες στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γιώργος Καλούδης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ιδιωτικοποιήσεις – Εκποιήσεις Δημόσιας Περιουσίας στα Ιόνια Νησιά. Εισηγητές: – Ο επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση » κ. Θ.Γουλής. – Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση για τις επιχειρούμενες αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – τροποποίηση του νόμου « Καλλικράτη» – Καλλικράτειες Πολιτικές. Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ιόνιο Αρχιπέλαγος» κα Δαγκλή Ανδρομάχη.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ 1ο: Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την καταστροφή των χημικών της Συρίας στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο. Εισηγητές: – Ο επικεφαλής της παράταξης « Ιόνιο Αρχιπέλαγος» κ. Η. Μπεριάτος. – Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος.

ΨΗΦΙΣΜΑ 2ο: Έκδοση Ψηφίσματος για το περιστατικό στο Γ.Ν.Ν. Κέρκυρας. Εισηγητές: – Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος. – Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής.

ΨΗΦΙΣΜΑ 3ο: Έκδοση Ψηφίσματος για τις διαπιστωτικές πράξεις του Δ.Σ. των κέντρων πρόληψης κατά των Ναρκωτικών. Η κατάσταση στο κέντρο πρόληψης Απόπλους της Κεφαλονιάς. Εισηγητής: – Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής.

ΨΗΦΙΣΜΑ 4ο: Έκδοση Ψηφίσματος για την φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Εισηγήτρια: Η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης « Ιόνιο Αρχιπέλαγος» κα Δαγκλή Ανδρομάχη.

ΨΗΦΙΣΜΑ 5ο: Έκδοση Ψηφίσματος για την μονιμοποίηση των χαρατσιών στα σπίτια και τα αγροτεμάχια. Εισηγητής: – Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής

ΨΗΦΙΣΜΑ 6ο: Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την προσπάθεια μεταφοράς της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών της Αυτοδιοίκησης. Εισηγητής: – Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος.

ΨΗΦΙΣΜΑ 7ο: Έκδοση Ψηφίσματος αποδοκιμασίας της προπαγάνδισης του Αντικομουνιστικού μνημονίου της Ε.Ε. η οποία χρηματοδοτεί προγράμματα διαλέξεων για την εξίσωση του Ναζισμού με τον Κομμουνισμό. Εισηγητής: – Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής.

ΨΗΦΙΣΜΑ 8ο: Έκδοση Ψηφίσματος για τη στήριξη της φοιτητικής μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (δωρεάν στέγαση, σίτιση, μετακίνηση). Εισηγητής: – Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής.

ΨΗΦΙΣΜΑ 9ο: Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την δίωξη της εφημερίδας « ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Εισηγητής: – Η επικεφαλής της παράταξης « ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ» κα Αντωνία Λαχανιώτη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *