Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                           Λευκάδα 29 Νοεμβρίου 2013
                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 34219

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 παράγραφος 5 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 2-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας», υποβολή πρότασης και ορισμός υπαλλήλου για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου.
Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος
2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Τμημ. Υδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επικαιροποίηση εγκριτικής απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους 2013-2014.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος,

ΘΕΜΑ 4ο:: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες»για το έτος 2014.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος,

Η συνεδρίαση ανά θέμα κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:
α) για το πρώτο θέμα ισχύει προτεραιότητα υποβολής προτάσεων (η πρόσκληση άνοιξε την 21-11-2013 και κλείνει την 31-12 2013)
β) για το δεύτερο θέμα απαιτείται να γίνει αποδοχή ποσού από ΟΑΕΔ για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών προσλαμβανόμενων ανέργων μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς χαρακτήρα»(Δημ. Πρόσκλ. Νο 4/2013 ΟΑΕΔ).
γ) για το τρίτο θέμα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. για την αποστολή των δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ για έγκριση.
δ) για το τέταρτο θέμα επειδή η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 2-12-2013.

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
4. Πολιτικά Κόμματα                                                                      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
5. Μ.Μ.Ε.
6. Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας
7. Δημοτικές Κοινότητες – Ενότητες:
– Λευκάδας
– Νυδριού
– Καλάμου
– Καστού
– Ελλομένου
– Απολλωνίων
– Σφακιωτών
– Καρυάς
Προέδρους και εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων
(με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων
για την ενημέρωσή τους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληρέστερη ενημέρωση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχεται κατόπιν συνεννόησης, από τον κο Δήμαρχο, τους κους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *