Ζητείται αρχαιολόγος για το έργο της διάνοιξης του διαύλου Λευκάδας

διαυλ. 1

ΕQUAL SOCIETY
ΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ

Ζητείται Αρχαιολόγος για τη Διαπλάτυνση του Διαύλου Λευκάδας

H EQUAL SOCIETY σας ενημερώνει ότι η ΛΣΤ΄ εφορεία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων με έδρα το Μεσολόγγι ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα η πρόσληψη αφορά μία θέση ΠΕ Αρχαιολόγου για την περιοχή της Λευκάδας με σκοπό την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ «Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας».

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα. Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ΕΣΠΑ.

Απαραίτητα προσόντα είναι τα εξής:

  • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ή Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Αγ. Αθανασίου 4, 302 00 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας: 26310 55654) μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr).

Για όλα τα παραπάνω και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νέες θέσεις απασχόλησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας, 1ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefklada@gmail.com, www.equalsociety.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *